Ministerstwa | Regulamin Rz±du | Konstytucja

Premier

Aktualny sk³ad Królewskiego Rzadu Scholandii


Minister Finansów i Gospodarki

Ministerstwo Kultury

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Ministerstwo Promocji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus