SCHOLANDZKI REJESTR FIRM

NIP Nazwa W³a¶ciciel Siedziba Rodzaj dzi³alno¶ci Adres e-mail
FX/000 Dobra Koronne Filip Radgar Scholandzki SCH/S/107 [email protected]
FX/001 Browary Sankt Ulrich Andrzej von Nuerenberg SCH/S/056 produkcja piwa http://scholandia.org/firmy/browar/ [email protected]
FX/002 NBS Filip Radgar Scholandzki SCH/S/00X Konta, przelewy, kredyty /gospodarka/bank/bank.php [email protected]
FX/003 Schol-dom SCH/S/033 Kamienica miejska w Scholopolis
FX/004 NBS oddzial2 Filip Radgar Scholandzki SCH/S/00X /gospodarka/bank/bank.php [email protected]
FX/008 Eroberung Andrzej von Nuerenberg DE/994 Wydawnictwo wirtualne.Ksi±¿ki, mapy, gazety, html, grafika. http://eroberung.kgb.pl [email protected]
FX/011 Budus Mateusz Walczak SCH/S/000 [email protected]
FX/013 Dworek SA Filip Radgar Scholandzki SCH/S/017 [email protected]
FX/015 Ruda Company SA Skarb Pañstwa DE/014 Wydobywczo/produkcyjna. Opiekun Andy Sky http://www.schmk.republika.pl/ruda.html
FX/017 Technix Ball Jerzy Scholandzki BE/989 Budowlano/remontowa http://www.schmk.republika.pl/legendy.html [email protected]
FX/022 Boodoolec SA Skarb Pañstwa IN/998 Firma odzie¿owa. http://www.schmk.republika.pl/boodoolec.html
FX/043 Klas SA Skarb Pañstwa DE/AL/159 Produkcja ¿ywno¶ci. http://www.kozerama.prv.pl/karczma.htm
FX/046 Galeria Jerzy Scholandzki EL/EF/141 Galeria [email protected]
FX/051 Blond Fish Mateusz Walczak DE/AL/081 [email protected]
FX/066 StaufBud SA Skarb Pañstwa DA/098 Budowlana.
FX/077 Cegiarm SA Skarb Pañstwa DO/011 Cegielnia. Opiekun Andy Sky
FX/078 Hootex SA Skarb Pañstwa DO/065 Produkcja stali i szk³a, Prezes Andy Sky
FX/096 Fabryka odzie¿y Jerzy Scholandzki DE/AL/008 [email protected]
FX/105 ScholMod SA Skarb Pañstwa DE/982 Odzie¿owa.
FX/112 AptekaSA Jerzy Scholandzki AR/IT/035 Prowadzenie apteki [email protected]
FX/114 Valens SA Skarb Pañstwa DE/972 Deski,marmur Prezes Andy Sky
FX/125 InterBeer AR/IT/077 produkcja piwa
FX/134 StalMet Jerzy Scholandzki AR/059 wielobran¿owa [email protected]
FX/138 Scholandzka SA Skarb Pañstwa BE/163 Restauracja.
FX/143 Budoplast Jerzy Scholandzki AR/IT/036 budowlana [email protected]
FX/159 Scholand Company Skarb Pañstwa DA/074 Firma pañstwowa.
FX/162 Elfidias Company EL/EF/004 Firma budowlana
FX/164 StarckHOLDING Andre van Starck AR/080 produkcja przemys³owa i handel http://www.starckholding.friko.pl/ [email protected]
FX/173 Weso³y Szczupak Filip Radgar Scholandzki IN/073 po³ów ryb i przetwóstwo /aliasy/?co=bractwo [email protected]
FX/175 Warsztacik SA EL/EF/032
FX/191 Przedsiebiorstwo Budowlane Filip Radgar Scholandzki BE/990 budowlana /aliasy/?co=bractwo [email protected]
FX/192 Scholandzki Serwis Gospodarczy Andy Sky EL/EF/130 [email protected]
FX/198 Sky Food Andy Sky EL/EF/159 Produkcja art. spo¿ywczych i lekarstw [email protected]
FX/199 Fundusz Inwestycyjny Andy Sky DE/AL/021 Dzia³alno¶æ finansowa http:// [email protected]
FX/251 Real Estates Jerzy Scholandzki DE/AL/012 [email protected]
FX/255 SkyBud Andy Sky EL/EF/027 budowlana http://www.elfidias.p4k.pl/skybud/index.html [email protected]
FX/258 Landsfood Corporation Jerzy Scholandzki EL/157 [email protected]
FX/260 Energisch 2 SA Skarb Pañstwa FE/KA/001 Wydobycie ropy/produkcja energii. Opiekun Andy Sky
FX/262 Margherita Mateusz Walczak AR/IT/071 handel ¿ywno¶ci± W³. SPD http://smykus1.fm.interia.pl/restauracja/index.html [email protected]
FX/264 MS Food Filip Radgar Scholandzki SCH/S/098 Produkcja ¿ywno¶ci /aliasy/?co=ms-food [email protected]
FX/274 M&M Alev van Dovski AR/IT/148 [email protected]
FX/293 Radosny Dom Andy Sky EL/EF/114 [email protected]
FX/303 Sky Inwest Capital Andy Sky EL/139 finansowa [email protected]
FX/306 FaMat Skarb Pañstwa DE/147 Produkcja materia³ów wybuchowych
FX/307 Fazbro Skarb Pañstwa AR/012 Produkcja uzbrojenia.
FX/309 KISnG Alev van Dovski AR/IT/069 [email protected]
FX/319 Walczak & Derby Company Mateusz Walczak DE/AL/122 wynajem mieszkañ http://www.kamienicawib.yoyo.pl/ [email protected]
FX/445 Muzeum Kultury Rycerskiej Filip Radgar Scholandzki SCH/S/018 muzeum /keradus/mkr/ [email protected]
FX/446 AiI - Kamienice AR/IT/056 Kamienica
FX/777 Bractwo Filip Radgar Scholandzki SCH/S/195 /aliasy/?co=bractwo [email protected]
FX/778 Bractwo2 Filip Radgar Scholandzki SCH/S/003 kamienice, biuro podrozy /aliasy/?co=bractwo [email protected]
FX/779 Bractwo3 Filip Radgar Scholandzki SCH/S/195 /aliasy/?co=bractwo [email protected]
FX/998 Testy Skarb Pañstwa DE/997 BP
FX/999 Scholandzka Gie³da Papierów Wart. Filip Radgar Scholandzki SCH/S/001 /gospodarka/gielda/index.php [email protected]
FX/P01 Partia Ludzi Inteligentnych Filip Radgar Scholandzki Dzia³alno¶æ polityczna /keradus/pli/statut.htm [email protected]
FX/S00 Scholandzki sk³ad surowców SCH/S/300
FX/S01 Szpital Pañstwowy Skarb Pañstwa FE/082 publiczna /obywatele/szpital/szpit.htm
FX/W01 Okreg Wojskowy Delty i Proftazji SCH/S/175 Dzia³alno¶æ obronna http://grzehoo.ovh.org/okregi/owdip.html
FX/W02 Okreg Wojskowy Bergii i Elfidy SCH/S/175 Dzia³alno¶æ obronna http://grzehoo.ovh.org/okregi/owbie.html
FX/W03 Okreg Wojskowy Arden i Inselii SCH/S/175 Dzia³alno¶æ obronna http://grzehoo.ovh.org/okregi/owaii.html
FX/W04 Okreg Wojskowy Darei i Scholii SCH/S/175 Dzia³alno¶æ obronna http://grzehoo.ovh.org/okregi/owdis.html
FX/W05 Okreg Wojskowy Dolii i Faerie SCH/S/175 Dzia³alno¶æ obronna http://grzehoo.ovh.org/okregi/owdif.html