KONTA BANKOWE URZÊDÓW I INSTYTUCJI PAÑSTWOWYCH
KRÓLESTWA SCHOLANDII

XX0001 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
XX0002 MINISTERSTWO SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI
XX0003 MINISTERSTWO KULTURY
XX0004 MINISTERSTWO FINANSÓW
XX0005 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
XX0006 MINISTERSTWO ds PROMOCJI
XX0013 MINISTERSTWO INFORMACJI I POLITYKI SPO£ECZNEJ


XX0009 KONTO DLA WP£ACANIA PODATKÓW
XX0010 KRÓLEWSKI UNIWERSYTET SCHOLANDZKI
XX3001 Kancelaria S±dowa


XX0300 Prowincja Delty i Proftazji
XX0301 Alexiopolis


XX0600 Prowincja Arden o Inselii
XX0601 Internetia


XX0700 Prowincja Dolii i Faerie
XX0701 Kanikograd


XX0900 Prowincja Darei i Scholii
XX0901 Scholopolis


XX1000 Prowincja Bergii i Elfidy
XX1001 Elfidias