Lista dyskusyjna Królestwa Scholandii


Zapisz sie na listê dyskusyjn± Scholandii.
Na niej toczy siê ¿ycie Scholandii


Aby zapisaæ siê na LD Królestwa Scholandi wy¶lij pustego maila pod adres: [email protected]
W przypadku jakichkolwiek problemów mo¿na prosiæ o pomoc w zapisie pod adresem: [email protected]


Aby wypisaæ siê wy¶lij pust± wiadomo¶æ na adres:
[email protected] 

Adres naszej listy: groups.yahoo.com/groups/scholandia_xo_pl