SCHOLANDZKI REJESTR ORGANIZACJI

NIP Nazwa Opiekun Siedziba Rodzaj dzi³alno¶ci Adres e-mail
OX/001 Partia Ludzi Inteligentnych Andy Sky FE/KA/009 Partia http://pli.hbd.pl [email protected]
OX/003 Nowa Demokracja Mat Max FE/KA/079 http://nowademokracja.yoyo.pl [email protected]
OX/004 Fundacja Max Mat Max DE/AL/019 Wspieranie inicjatyw z dziedziny kultury, mediów, turystyki i sportu http:// [email protected]
OX/007 Bractwo3 Filip Radgar Scholandzki http://scholandia.org/aliasy/?co=bractwo3 [email protected]
OX/009 Muzeum Kultury Rycerskiej Filip Radgar Scholandzki /keradus/mk/ [email protected]
OX/011 MiniPress Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae http://www.minipress.rtu.pl [email protected]
OX/012 Aurea Dicta Filip Radgar Scholandzki Zbiór z³otych my¶li Scholandczyków www.scholandia.org/aliasy/?co=ad [email protected]
OX/013 Z³ote Elfy Mateusz Walczak DE/AL/017 http://www.zlotyelf.yoyo.pl/ [email protected]
OX/014 Scholandzka Partia Demokratyczna Mateusz Walczak http://www.partiaspd.yoyo.pl [email protected]
OX/016 Fundusz OPM Skarb Pañstwa http://
OX/017 Express Elfidzki Gazeta BiE http://
OX/018 Towarzystwo Przyjació³ Elfidy Mateusz Sikora BE/997 http://www.dictum.netlook.pl/tpe/ [email protected]
OX/019 Zak³ad Ubezpieczeñ Scholandzkich Kuba Pakulski http:// [email protected]
OX/020 Dom Kultury Micha³ Borkowski r. van Dovski FE/101 http://www.domkultury.netne.net [email protected]
OX/021 Formula One Jacek Ka³u¿a [email protected]
OX/022 Towarzystwo Przyjació³ Dolii Kuba Pakulski [email protected]
OX/023 Muzeum Królów Scholandii SCH/S/058
OX/024 Fundusz Armina Frederika Filip Radgar Scholandzki [email protected]
OX/051 Scholandzka Liga Sportów Motorowych Marcin Landecki von Salvepol DO/987 http:// [email protected]
OX/100 Scholandzki Zwi±zek Pi³karski Mateusz Walczak DO/998 http://www.slpn.yoyo.pl [email protected]
OX/111 Fundacja Ulryka Jerzy Scholandzki Dzia³alno¶æ kulturalna http:// [email protected]
OX/324 Scholandzki Zwiazek Sportow Zimowyc Kuba Pakulski http://www.szsz.hist.cba.pl [email protected]