Debaty z udzia³em przedstawiciela Rz±du: niedziela od godziny 20.00

Inne publiczne rozmowy: wed³ug potrzeb po ogloszeniu lub spontanicznie
© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus