Zasady obrotu ziemi± | Rejestr w³asno¶ci ziemskiej | Centralna gie³da nieruchomosci
Nr ID parceli W³a¶ciciel Po³o¿enie Warto¶æ
1 SCH/S/034 XX0000 Miasto Scholopolis, na pn. od Starego Miasta  300
2 BE/156 BS0002 prowincja Bergia, parcela blisko szczytu Nar. Wola  750
3 DE/AL/020 AT0007 Prow. Delty, miasto Alexiopolis na pn. od centrum  400
4 SCH/S/032 XX0000 Miasto Scholopolis, na pn. od Centrum  350
5 SCH/S/040 AN0009 Miasto Scholoplis, pn.wsch. od Centrum  200
7 SCH/S/050 XX0008 Miasto Scholopolis, na. pd. od centrum  200
8 SCH/S/016 BN0017 Miasto Scholopolis, Nowe Miasto  240
9 SCH/212 GT0003 Scholia- przy rzece Scholii  200
10 SCH/S/029 KL0123 Scholopolis - na zach. od Centrum  130
11 SCH/S/017 JG0047 Scholopolis, na pn. od centrum  160
12 SCH/S/015 PJ0059 Scholopolis, Centrum  300
13 DA/041 XX0008 Darea, Trasa Tomaspol-Adalberta  250
14 DA/988 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  300
15 DE/014 FX/015 Delta, na pd od Alexiopolis  6885.1
16 DE/118 FX/005 Delta, na pd od Kios, rolnicza  300
17 SCH/110 XX0008 Scholia, rolnicza  100
18 SCH/986 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  200
19 PR/015 XX0008 Proftazja, rolnicza  100
20 IN/004 SK0006 Inselia, wyspa ma³a  100
21 DA/999 FX/123 Prowincja Bergii i Elfidy  350
22 DE/096 GT0003 Delta, na pn od Ivonis  100
23 BE/058 XX0008 Bergia, na wsch. od Silva Rerum  100
24 FE/082 MK0122 Faerie, w pobli¿u m. Kupidopol  56
25 DA/040 XX0008 Parcela nadmorska  270
26 IN/056 MK0122 Inselia, brzeg morski  80
27 DA/100 XX0008 Darea, rolnicza  250
28 DA/074 FX/159 Darea, lesna  11750.2
29 DA/027 XX0008 Darea, parc. ziemska  220
30 DE/015 FX/014 Delta, pracela ziemska  250
31 DE/026 FX/131 Delta, w pobl. Tanis  1000
32 BE/992 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  100
33 BE/991 BS0002 Prowincja Bergii i Elfidy  100
34 DE/978 FX/152 Kios, budowlana  686
35 AR/IT/005 XX0008 Internetia, Centrum  120
36 AR/IT/009 FX/039 Internetia, Centrum  110
37 AR/IT/007 XX0008 Internetia, Centrum  120
38 FE/KA/007 PC0120 Kanikograd, sródmiescie  110
39 DE/972 KL0123 Kios, Centrum  100
40 DE/989 FX/016 Ivonis w czêscie zachodniej  750
41 DE/979 FX/021 Kios, centrum  200
42 DE/970 FX/008 Kios, centrum  87
43 IN/061 FS0028 Inselia, brzeg morski  300
44 IN/078 MK0122 Inselia,brzeg morski  58
45 DA/986 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  100
46 IN/001 FX/030 Inselia, brzeg morski  600
47 IN/055 XX0008 Inselia, brzeg morski  100
48 IN/053 MK0122 Inselia   56
50 DO/982 FX/025 Salvepol, centrum  100
51 IN/003 XX0008 Inselia, ma³a wyspa  200
52 DE/025 FX/034 Delta, pó³noc  50
53 IN/996 TL0011 Prowincja Bergii i Elfidy  200
54 DA/039 XX0008 Darea, parcela ziemska  80
55 DE/AL/037 NW0055 Alexiopolis  350
56 DE/AL/013 FX/027 Alexiopolis  160
57 DE/998 WK0111 Ivonis, na zach. od centrum  140
58 DE/992 XX0008 Ivonis, centrum  90
59 IN/051 FX/029 Inselia centrum, parcela rolnicza  50
60 DE/001 FX/028 Delta, w pobl. Finagorii  350
61 DO/069 FX/008 Dolia  49
62 FE/KA/056 FX/031 Kanikograd  180
63 DO/977 XX0008 Salvepol  130
64 IN/982 FX/026 Prowincja Bergii i Elfidy  100
65 SCH/988 FX/116 Prowincja Bergii i Elfidy  130
66 DE/019 XX0008 Delta, nadmorska  100
67 DE/020 XX0008 Delta, nadmorska  100
68 DE/072 MB0278 Delta, k. Ksantos, rolnicza  90
69 DE/073 KK1038 Delta, k. Ksantos, rolnicza  82
70 DE/107 TD1068 Delta, k. Kios, rolnicza  100
71 DE/134 PJ0059 Delta, k. Ivonis, rolnicza  100
72 IN/005 KS0333 Inselia, nadmorska  100
73 IN/006 FX/055 Inselia, nadmorska  110
74 IN/002 KS0333 Inselia, ma³a wyspa  250
75 IN/023 AK1064 Inselia, brzeg zachodni  110
76 IN/032 FX/041 Inselia, brzeg zachodni  110
77 IN/057 FX/021 Inselia, srodek, rolnicza  81
78 IN/997 FX/041 Prowincja Bergii i Elfidy  130
79 IN/995 FX/025 Prowincja Bergii i Elfidy  130
80 AR/050 AS0767 Arden, rolnicza na zach od Internetii  80
81 AR/055 JM1085 Arden, rolnicza na zach od Internetii  80
82 AR/043 FX/094 Arden, le¶na pod Antoninus  3980
83 AR/048 FX/035 Arden, rolnicza na pd od Antoninus  80
85 AR/IT/146 TD0183 Internetia, na pd od centrum  150
86 AR/IT/147 SK0194 Internetia, na pd. od centrum  150
87 AR/IT/093 FS0028 Internetia, Os. Przybrze¿ne  140
88 PR/016 AM0022 Proftazja, k. Lutecji  700
89 PR/029 WM1044 Proftazja, nadmorska  100
90 PR/044 PB1172 Proftazja, k. Porta Sj.  100
92 IN/979 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  1020
93 BE/103 FX/152 Bergia, na pd. od Silva Rerum  80
94 BE/104 FX/033 Bergia, na pd od Silva Rerum  80
95 BE/052 MJ1039 Bergia, na wsch od Videira  60
96 BE/062 AS0552 Bergia, na wsch od Videira  64
97 BE/175 DZ0511 Bergia, na pd. od Szczytu Narodna Wola  100
98 BE/165 FX/061 Bergia, na pd. od Szczytu Narodna Wola  100
99 BE/042 FX/036 Bergia, na pd. wsch od Gelbwald  50
100 BE/999 FX/104 Prowincja Bergii i Elfidy  90
101 BE/998 YY0023 Prowincja Bergii i Elfidy  90
102 BE/997 WS0455 Prowincja Bergii i Elfidy  90
103 BE/996 MG1152 Prowincja Bergii i Elfidy  90
104 BE/995 FX/081 Prowincja Bergii i Elfidy  90
105 BE/993 MW1191 Prowincja Bergii i Elfidy  100
106 BE/994 MM029 Prowincja Bergii i Elfidy  100
107 EL/201 MW1030 Elfida, pd. Sadownictwo  80
108 SCH/117 FB0177 Scholia, k. Lukation, rolnicza  100
109 SCH/123 PK0210 Scholia, pd od Lukation, rolnicza  100
110 SCH/060 AS0106 Scholia, pn od Scholopolis, hodowlana  45
111 SCH/062 MK1210 Scholia, pn wsch od Scholopolis, sadownicza  100
112 SCH/054 BS1201 Scholia, zach od Porta Regni, rolnicza  100
113 SCH/024 MB0119 Scholia, nadmorska rekreacyjna  150
114 SCH/045 JL1060 Scholia, nadmorska rekreacyjna  150
115 SCH/065 FX/002 Scholia, nadmorska rekreacyjna  695
116 SCH/992 SK0006 Prowincja Bergii i Elfidy  120
117 SCH/999 FX/025 Prowincja Bergii i Elfidy  3110
119 IN/010 YY0011 Inselia pn. nadmorska  100
120 IN/015 FX/080 Inselia pn, nadmorska  711
121 IN/035 FX/002 Inselia ¶r. roniczo-sadownicza  1810
122 IN/044 PK1022 Inselia ¶r. hodowlana  570
123 IN/999 FX/123 Prowincja Bergii i Elfidy  200
124 IN/998 FX/022 Prowincja Bergii i Elfidy  1800
125 IN/994 FX/022 Prowincja Bergii i Elfidy  200
126 SCH/S/068 AP1217 Scholopolis  145
128 DO/976 FX/152 Salvepol, przemys³owa  140
129 DO/975 RW1031 Salvepol, mieszkalno-inwestycyjna  120
131 DE/502 FX/002 Delta, z³o¿a ¿elaza  310
133 DE/521 DM0353 Delta, z³o¿a siarki  100
140 DE/601 FX/015 Delta, z³o¿a fosforu  100
141 DE/602 AS0854 Delta, z³o¿a fosforu  100
142 SCH/S/037 XX0000 Scholopolis, pn. wsch od centrum  250
143 DE/981 FX/122 Kios pó³noc - przemys³owa  130
144 DE/971 FX/080 Kios pn. wschód - przemys³owa  130
145 DE/974 MN0466 Kios Centrum  130
146 DE/973 DK0544 Kios Centrum  130
147 DE/977 MW0085 Kios zachód  130
148 DO/100 MH0484 Dolia ¦rodkowa, Jez. Tiefglass  140
149 DE/038 FX/063 Delta pó³nocna  130
150 DO/174 DL0222 Dolia po³udniowa, hodowlana  70
151 DO/020 FS0857 Dolia pn. na pd. od szczytu Pik Optimizma  692
154 DO/979 FX/026 Prowincja Dolii i Faerie  100
155 DO/978 DD0332 Salvepol, ¦ródmie¶cie  110
156 FE/001 FX/028 Faerie, hodowlana  70
157 FE/083 FX/047 Faerie, rolnicza  60
158 FE/KA/008 SD0268 Kanikograd, Centrum  120
159 FE/KA/010 PL0139 Kanikograd,   110
160 SCH/S/018 FS0028 Scholopolis, pn od Centrum  170
161 SCH/S/012 PN0195 Scholopolis, pn oc centrum, nad rzek±  120
162 SCH/S/062 BJ1057 Scholopolis, pd od Centrum  113
163 SCH/S/022 AS0106 Scholopolis, Zachód  103
164 SCH/S/041 DN0236 Scholopolis, wschód od Centrum  140
165 SCH/S/044 AS0106 Scholopolis, wschód od Centrum  140
166 SCH/997 AS0854 Prowincja Bergii i Elfidy  99
167 SCH/996 AS0267 Prowincja Bergii i Elfidy  140
168 EL/044 TB0166 Elfida, pn od Paolopolis, hodowla  60
169 EL/EF/009 FX/102 Elfidias, zach od Centrum  130
170 EL/EF/050 FX/129 Elfidias, po³udnie, przemys³owa  220
171 EL/139 JS0375 Elfida, pn od Elfidias, rolnicza  90
172 EL/156 AB0288 Elfida, pn od Elfidias, rolnicza  80
173 DA/985 DR0769 Prowincja Bergii i Elfidy  645
174 DA/981 AC0385 Prowincja Bergii i Elfidy  100
175 DE/AL/021 JA0057 Alexiopolis, zach od centrum  120
176 DE/AL/022 FX/043 Alexiopolis, zach od centrum  3320
177 DE/AL/023 MD1160 Alexiopolis, zach od centrum  120
178 DE/AL/012 GT0003 Alexiopolis zachód - przemys³owa  100
179 DE/997 FX/119 Ivonis Centrum  140
180 DE/996 BS0388 Ivonis ¦roódmie¶cie  630
181 DE/994 FX/008 Ivonis ¦ródmie¶cie  120
182 DE/988 WS0203 Ivonis Zachód, przemys³owa  80
183 DE/987 FX/118 Ivonis Zachód, przemys³owa  1080
184 DE/983 AB0404 Ivonis Centrum  140
185 EL/001 PJ0059 Elfida, pn zachód,rolnicza  70
186 EL/012 PJ0059 Elfida, pn. zachód, rolnicza  70
187 EL/013 OB0389 Elfida, pn. zachód, sadownictwo  110
188 EL/182 DJ1051 Elfida, pd wsch od Elfidias, hodowla  100
189 EL/081 AD0366 Elfida, pd. od Paolopolis, hodowla  80
190 EL/169 FX/046 Elfida, jezioro turystyka, naprzeciw Elfidias  120
191 EL/EF/024 MK0407 Elfidias, Centrum  170
192 EL/EF/028 FX/091 Elfidias, Centrum  1600
193 EL/EF/025 FX/110 Elfidias, zach od centrum  140
194 EL/EF/026 FX/093 Elfidias, Zach. od centrum  2776
195 EL/EF/005 KT0355 Elfidias zachód, przemys³owa  130
196 EL/EF/001 FX/095 Elfidias zachód, przemys³owa  1400
197 DA/051 PJ0059 Darea, nadmorska - rybacka  80
198 DA/098 FX/066 Darea, nadmorska - rybacka  1280
199 DA/006 BK1067 Darea, k. Tomaspola, le¶na  90
200 DA/007 KT0355 Darea, k. Tomaspola, lesna  77
201 DA/068 BF1154 Darea, nad Scholi±, rolnicza  41
202 DA/075 MM0021 Darea, nad Scholi±, rolnicza  70
203 DA/092 DO1063 Darea-zachód, hodowlana  80
204 DA/991 KS0333 Prowincja Bergii i Elfidy  140
206 SCH/S/066 FX/002 Prowincja Darei i Scholii  110
207 DA/982 FX/010 Prowincja Bergii i Elfidy  120
208 DA/983 PW0487 Prowincja Bergii i Elfidy  100
209 AR/001 FX/046 Arden, rolnicz na pod. od Dion  100
210 AR/002 PK1081 Arden, hodowlana na zach od Dion  120
211 AR/003 HM0421 Arden, le¶na ko³o Nothern Mines  100
213 AR/005 MM1072 Arden, hodowlan na pd. od Dion  100
214 AR/006 FX/041 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
216 AR/009 KM0368 Arden, wydobywcza na zach. od Nothern Mines  700
217 AR/010 FX/124 Arden, wydobywcza na p³. od Nothern Mines  110
218 AR/011 RR1108 Arden, hodowlana na pd. od Dion  100
219 AR/012 FX/096 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
221 AR/014 FS0028 Arden, le¶na ko³o Hatra  100
222 AR/015 FX/176 Arden, wydobywcza ko³o Hatra  700
223 AR/016 YY0034 Arden, wydobywcza na pd. od Nothern Mines  645
224 AR/017 FX/089 Arden, wydobywcza na pd. od Nothern Mines  170
227 AR/020 WN1107 Arden, rolnicza na pl. od Valor  100
228 AR/021 BW0715 Arden, wydobywcza na pd. od Hatra  120
229 AR/022 PS0556 Arden, hodowlana na pd. od Hatra  86
230 AR/023 FX/130 Arden, rolnicza na pd. od Nothern Mines  100
231 AR/024 FX/006 Arden, rolnicza na pd. od Nothern Mines  100
232 AR/025 OL1106 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
233 AR/086 AS0106 Arden, wydobywcza na pn. od Kirjam   100
234 AR/IT/166 RA1128 Internetia, Stare Miasto   110
235 AR/028 AS0106 Arden, wydobywcza na pd. od Dion  150
238 AR/032 FX/090 Arden, le¶na na p³. Ishabolds  110
239 AR/033 FX/125 Arden, le¶na na p³. Ishabolds  1610
240 AR/034 MM1142 Arden, rolnicza na zach. od Valor  100
241 AR/035 FX/157 Arden, hodowlana na p³. od Mariusburg  110
242 AR/IT/167 FX/152 Internetia, os. Portowe   7
243 AR/037 PC0449 Arden, rolnicza na zach. od Ishabolds  100
244 AR/038 FX/021 Arden, wydobywcza na p³. od Valor  630
245 AR/039 AW0419 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  110
247 AR/041 FX/002 Arden, wydobywcza na ko³o Ishabolds  120
248 AR/042 AW0538 Arden, le¶na ko³o Mariusburg  110
250 AR/IT/168 AS0854 Internetia, os. Sportowe   220
251 AR/046 FX/015 Arden, le¶na ko³o Ishabolds  5919
252 AR/047 FX/015 Arden, wydobywcza na zach. od Mariusburg  1830.3
253 AR/049 PW324 Arden, rolnicza na zach. od Mariusburg  100
254 AR/IT/170 EK0960 Internetia, obrze¿a miasta   150
256 AR/053 MS1129 Arden, hodowlana ko³o Mariusburg  120
257 AR/054 FX/122 Arden, rolnicza ko³o Rabur  606.39
258 AR/IT/171 PN1029 Internetia, obrze¿a miasta   190
259 AR/057 MR0343 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  130
260 AR/058 KB0599 Arden, hodowlana na p³. od Mariusburg  120
261 AR/059 BS0388 Arden, rolnicza ko³o Rabur  100
262 FE/KA/023 AL0978 Faerie, Kanikograd  120
263 AR/061 OS0553 Arden, rolnicza ko³o Cove  100
264 AR/062 FX/021 Arden, hodowlana na p³. od Mariusburg  1062
265 AR/063 AM1189 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  110
266 AR/064 MC1002 Arden, wydobywcza na p³. od Rabur  120
267 AR/065 FX/002 Arden, wydobywcza ko³o Cove  110
269 AR/067 RJ0444 Arden, rolnicza na p³. od Mariusburg  100
270 AR/068 BG0246 Arden, rolnicza na p³. od Mariusburg  110
271 AR/069 FX/002 Arden, wydobywcza na p³. od Radius  655
272 AR/070 FX/041 Arden, wydobywcza ko³o Cove  260
273 AR/071 FX/162 Arden, hodowlana na zach. od East.Min.  120
275 AR/073 AT0007 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  25
277 AR/076 FX/166 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  110
278 AR/077 HZ0656 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  120
280 AR/079 FX/015 Arden, wydobywcza pod East.Min.  4970.1
281 AR/080 FX/164 Arden, wydobywcza pod East.Min.  282
282 AR/081 FX/076 Arden, wydobywcza pod East.Min.  4776
283 AR/IT/001 FX/053 Internetia, Os. ¯ydowskie  130
284 AR/IT/002 FX/064 Internetia, Os. ¯ydowskie  130
286 AR/IT/020 XX0601 Internetia, Os. ¯ydowskie  5530
287 AR/IT/027 FX/002 Internetia, Os. ¯ydowskie  130
288 AR/IT/030 JS0321 Internetia, Nowe Miasto  150
289 AR/IT/036 FX/143 Internetia, Nowe Miasto  550
290 AR/IT/042 FX/056 Internetia, Nowe Miasto  150
294 AR/IT/075 BM0895 Internetia, Os. Bez Nazwy  160
295 AR/IT/080 OG1034 Internetia, Os. Bez Nazwy  160
297 AR/IT/090 PP0764 Internetia, Os. Przybrze¿ne  180
298 AR/IT/100 XX0008 Internetia, Os. Sportowe  1160
299 AR/IT/139 BS0388 Internetia, Os. Portowe  210
300 AR/IT/165 FX/151 Internetia, Os. Za Mostem  1160
301 FE/KA/057 FX/045 Kanikograd  130
302 FE/KA/012 FX/054 Kanikograd  140
303 DO/992 ln0245 Lampedusa, centrum  135
305 IN/052 MK0122 Inselia  730
306 DE/AL/080 FX/051 Alexiopolis, centrum  100
307 DE/AL/081 FX/028 Alexiopolis, centrum  100
308 DE/AL/082 FX/060 Alexiopolis, centrum  100
309 DE/AL/083 FX/169 Alexiopolis, centrum  100
310 DE/AL/052 AW0320 Alexiopolis  3000
311 DE/AL/085 AT0007 Alexiopolis, rolnicza  120
312 DE/AL/086 MK1174 Alexiopolis, rolnicza  120
313 DE/AL/087 FX/057 Alexiopolis, Pod Miastem  60
314 DE/031 FX/015 Delta, góry  150
315 DE/066 MG0576 Delta, góry  150
316 DE/098 MP1045 Delta, wzgórze  150
317 DE/099 DM0353 Delta, góry  831
318 DE/149 FX/133 Delta, nizina  3613
319 DE/150 FX/041 Delta, nizina  701
320 DE/169 FX/152 Delta, nizina  1502
321 DE/170 FX/073 Delta, nizina  100
322 DE/181 FX/008 Delta, nizina  100
323 DE/984 FX/058 Prow. Delty, miasto Ivonis na wsch. od centrum  150
324 DE/982 YY0034 Ivonis ¦roódmie¶cie  1741
325 DE/986 FX/130 Ivonis ¦roódmie¶cie  3421
326 DE/109 FX/127 na PN od Ivonis  100
327 DE/108 PJ0059 na PN od Ivonis  70
328 DE/146 FX/059 na P£ od Ivonis  90
329 DE/147 FX/010   90
330 SCH/S/039 AS0106 miasto Scholopolis, na np. wschód od centrum  135
331 DE/995 XX0008 Ivonis ¦ródmie¶cie  110
332 IN/989 MK0122 Prowincja Bergii i Elfidy  180
333 EL/171 FX/135 Na pó³noc od Elfidias  1650
335 IN/990 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  421
336 SCH/S/035 KT0355 Scholpolis, polnoc od centrum  160
337 SCH/S/001 FX/999 na Pn-Zach od centrum  150
339 SCH/S/046 YY0024 na wschód od centrum  180
340 SCH/S/047 KS0333 na wchód od centrum  961
341 SCH/S/052 FX/028 na po³udniowy zachód od centrum  160
342 SCH/S/063 FX/050 na po³udniowy zachód od centrum  160
343 SCH/025 NS0432 na PN od Reichenau  110
344 SCH/026 PN1141 na PN od Reichenau  110
345 SCH/027 YY0045 na PN od Reichenau  120
348 SCH/073 FX/002 na WSCH od Scholopolis,nad morzem  160
349 SCH/104 MP0476 na P£D od Liceas Veta  160
350 SCH/114 AS0552 na P£D od Liceas Veta  120
351 SCH/995 RS0585 Prowincja Bergii i Elfidy  764
353 SCH/993 FX/130 Prowincja Bergii i Elfidy  150
354 SCH/991 ED0590 Prowincja Bergii i Elfidy  130
356 SCH/989 MK0196 Prowincja Bergii i Elfidy  150
357 FE/KA/009 KS0147 Kanikograd, zachód, nad rzek±  120
358 DE/133 FX/071 Delta, na po³udnie od Ivonis  88
359 IN/983 AD0366 Prowincja Bergii i Elfidy  90
362 FE/KA/003 JL0943 Kanikograd, centrum  1229
363 FE/KA/004 FX/134 Kanikograd, centrum  150
364 FE/KA/006 FX/042 Kanikograd, centrum  130
365 FE/KA/017 MN0471 Kanikograd-Jaros³aw  670
366 FE/KA/018 TK0792 Kanikograd-Jaros³aw  125
367 FE/KA/019 MI0311 Kanikograd-Jaros³aw  811
369 FE/KA/021 AP0828 Kanikograd-Jaros³aw  125
371 FE/KA/053 YY0037 Kanikograd-Emilianów  100
372 FE/KA/054 MF0743 Kanikograd-Emilianów  100
373 FE/KA/055 MW0451 Kanikograd-Emilianów  100
374 IN/988 RP0416 Prowincja Bergii i Elfidy  110
375 IN/986 YY0046 Prowincja Bergii i Elfidy  601
376 DE/AL/003 FX/026 Alexiopolis  1120
378 FE/KA/011 FX/026 Kanikograd  2120
379 IN/980 fd0468 Prowincja Bergii i Elfidy  115
380 IN/992 PB0344 Prowincja Bergii i Elfidy  90
381 DE/AL/050 MM0387 Centrum finansowe w Alexiopolis  100
382 DE/AL/060 PW0167 Alexiopolis, Port  200
383 DO/011 FX/077 Dolia, NE - parcela przemys³owa  5872
384 DO/065 FX/078 Dolia, na E od Salvepolu, przemys³owa  4208
385 IN/050 FX/079 przemys³ow, blisko stolicy  3122
386 IN/059 FX/100 Inselia  5012
387 IN/073 FX/173 po³owa wyspy  2650
388 IN/074 TL0011 polowa, wyspy, wysminita na dom rekreacyjny  350
389 IN/043 LM1114 niedaleko od wygbrzeza, farma, dom, posiadlosc  200
390 IN/026 SS1144 zacisze Inselii, rekreacja, wypoczynek  200
391 IN/025 MK0122 farma, chata drwala, przemysl lekki  150
392 SCH/S/000 YY0036 Miasto Scholopolis  1200
393 EL/112 JG0047 w Elfidzie   3100
394 EL/157 SD0540 Elfida, na pn od Elfidias  80
395 EL/154 FX/152 Elfida, na pn. od Elfidias, rolnicza  79
396 EL/EF/029 OX0001 Elfidias Centrum, kamieñ  160
397 EL/EF/048 MP0608 Elfidas, kamieñ  11
398 EL/EF/019 FX/111 Elfidias, na wschód od centrum.  100
402 BE/990 AS1083 Prowincja Bergii i Elfidy  70
404 BE/119 KS0571 Bergia, ¬ród³a Monsdiefki na po³udnie od Kateburga,pod inwestycje ekologiczne   130
406 IN/987 FX/152 Prowincja Bergii i Elfidy  220
407 IN/985 PB0344 Prowincja Bergii i Elfidy  140
408 IN/984 FX/079 Prowincja Bergii i Elfidy  875
409 BE/989 IZ1040 Prowincja Bergii i Elfidy  60
410 BE/002 BD1177 Bergia, dorzecze Bardy,hodowlana  145
411 BE/005 FX/108 Bergia, Dorzecze Bardy,hodowlana  2340
412 BE/118 FX/080 ¬ród³a Monsdiefki na po³udnie od Kateburga,pod inwestycje ekologiczne   130
413 BE/164 FX/141 Bergia, Na wschód od Talash,rolnicza  95
414 BE/163 FX/138 Na zachód od Talash,rolnicza  1841
415 BE/988 FX/141 Prowincja Bergii i Elfidy  90.01
416 EL/002 PP0485 Pó³nocne obrze¿a prowincji Elfida  100
417 EL/042 MS0463 Elfida, ¶rodkowa czê¶æ prowincji.  80
418 EL/170 FX/888 Elfida, Na Pó³noc od Elfidias  2000
419 EL/EF/031 PP0400 Elfida, Elfidias, na zachód od centrum  1600
420 EL/010 WK1046 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  100
421 IN/018 FX/107 polnocna czesc wyspy  3250
422 SCH/S/048 FX/047 Scholopolis, na wsch od centrum, nad rzek±  150
423 SCH/S/055 PP0485 Scholopolis, zachodnie peryferia miasta  100
424 SCH/S/059 YY0041 Scholia, po³udnie Scholopolis  115
425 SCH/S/036 FX/115 Na pn od Starego Miasta, z widokiem na Browary Królewskie  145
426 SCH/S/033 MM0387 Scholopolis, vis-a-vis Browarów Królewskich  135
427 EL/EF/018 OP0533 Elfidias, na wschód od centrum   120
428 EL/EF/017 PS0556 Elfidias, na wschód ode centrum   120
429 SCH/S/023 FX/142 Scholoplis, na po³udniowy-zachód od centrum   2728
430 SCH/S/007 KS1133 Scholopolis, na pó³noc od centrum , nad rzek±  130
431 SCH/S/053 PB1225 Scholopolis, na zachód od centrum, du¿a powierzchnia, idealna na dzia³alno¶æ gospodarcz±.  180
432 DA/984 MM0387 Prowincja Bergii i Elfidy  100
433 DA/011 FX/145 Darea,na wschód od Misikat, pustynia   70
434 DA/001 MD1099 Darea,po³nocne granice prowincji   80
435 DA/002 FX/158 Darea,wydmy i doskonaly mikroklimat na tutystyke   120
436 DA/003 MO0568 Darea,na zachód od Maalox, rownina   90
438 DA/996 MG0818 Prowincja Bergii i Elfidy  120
439 DA/995 FX/154 Prowincja Bergii i Elfidy  110
441 DA/993 FX/150 Prowincja Bergii i Elfidy  120
442 SCH/S/038 AD0391 Scholoolis, pd miasta  550
443 DA/990 FX/114 Prowincja Bergii i Elfidy  90
444 DA/998 FX/152 Prowincja Bergii i Elfidy  110
446 DA/005 MO0568 Darea,na wschód od Maalox, wybrze¿e  115
447 DA/008 AA0714 Darea,na pó³noc od Possen, las sosonowy   120
448 DA/009 FX/121 Darea, podmiejska Misikat  90
449 DA/010 PZ1188 Darea,pagórki Misikat   125
450 DA/012 BP0977 Darea, trawiasty step  91
451 DO/997 MB0859 Lampedusa, Centrum  120
453 DO/995 ES0884 Lampedusa, Centrum  130
455 DO/986 RG0811 Lampedusa, Pó³nocny-wschód   100
456 DO/989 FX/126 Lampedusa, zachód  105
457 DO/987 YY0056 Lampedusa, Pó³nocny-wschód  85
460 SCH/S/060 FH0548 Scholopolis, na pd od centrum, niedaleko siedziby "Markov's Lotery"   130
461 SCH/S/065 FX/120 Scholopolis, wschodnie peryferia miasta  115
462 SCH/S/014 ZK0570 Scholopolis, pn-zach od centrum, nad rzek± Scholia  138
463 SCH/S/051 YY0050 Scholpolis, na pnod centrum  125
464 SCH/S/056 SK0006 Scholpolis, pd-zach od centrum  120
465 EL/003 PL0606 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  100
466 EL/004 AD0569 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji   100
467 EL/007 PS0617 Elfida, pn obrze¿a prowincji  80
468 EL/161 FX/130 Elfida, wschodnia czê¶æ prowincji  200
469 EL/EF/002 MP0594 Elfidias, Na wschód od centrum   720
470 EL/EF/023 FX/135 Elfidias, Centrum  150
471 SCH/S/031 FX/169 Scholopolis, niedaleko centrum  180
472 AR/082 FX/015 Arden  1350
473 FE/139 FX/152 Faerie, hodowlana  60
474 FE/050 FX/130 W zachodniej czê¶ci prowincji  2300
475 FE/096 FX/152 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  60
476 FE/095 TM0723 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  90
477 FE/097 PL1131 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  90
478 FE/098 KM0597 Pó³noc od Kanikogradu  635
479 FE/099 RR0735 Pó³noc od Kanikogradu  90
480 FE/100 MP1084 Pó³noc od Kanikogradu  90
481 FE/101 AW1077 Pó³noc od Kanikogradu  90
482 EL/005 PG1211 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  100
483 EL/188 FX/135 Elfidias, na pn od Elfidias  4100
484 SCH/S/021 XX0901 Scholpolis  150
485 EL/EF/000 XX1001 Elfidias  130
486 DE/999 XX0302 Delta, Ivonis  135
487 DO/999 X0202 Dolia, Lampedusa  130
488 DE/AL/000 XX0301 Delta, Alexiopolis  140
489 FE/KA/000 XX0701 Faerie, Kanikograd  140
490 SCH/S/024 FX/136 Scholopolis, dzia³ka w sam raz do wydobywania metali kolorowych :-)  4420
492 SCH/S/003 FX/002 Scholpolis  749
493 SCH/S/025 KS0616 Scholpolis  185
494 EL/EF/049 FX/025 Elfidias, Wschodnia czê¶æ miasta  3080
495 EL/006 KK1048 Elfida, pn-zach obrze¿a prowincji  100
496 EL/009 KK0702 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  80
497 EL/011 GS1082 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji  100
498 EL/020 NA0660 Elfida, Pó³nocno-Zachodnia czê¶æ prowincji  100
499 EL/179 PK0997 Elfida, ¦rodkowa czê¶æ prowincji  200
500 EL/180 AS0854 Elfida, wschodnia czê¶æ prowincji  150
501 DE/980 FX/140 na pó³noc od centrum  80
502 DE/976 BW0088 przy rzece  709
503 DE/975 FX/134 przy rzece  490
504 DE/985 XX0008 Delta  742
505 DE/991 YY0034 Ivonis, Centrum  1392
506 DE/993 PS1165 Ivonis, obrze¿e  120
508 DE/AL/002 AT0007 Delta, Alexiopolis  25
509 SCH/S/049 XX0901 Scholpolis,  5550
510 EL/EF/100 XX1001 Elfidias, centrum  5870
511 SCH/S/026 FX/142 Scholpolis, na zachód od centrum  1111
512 SCH/S/005 FX/025 Scholopolis, na pó³noc od centrum,   3135
513 SCH/S/006 FX/002 Scholopolis, na pó³noc od centrum, niedaleko rzeki  754
514 SCH/S/008 FX/149 Scholopolis, na pó³noc od centrum  3050
515 DE/021 FX/008 Delta, nadmorska  5450
516 EL/014 FX/152 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   1226
517 EL/015 WC1169 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   100
518 EL/016 FX/152 Elfidias, pó³nocne obrze¿a prowincji   100
519 EL/017 PW0052 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   625
520 EL/018 FX/168 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   80
521 EL/019 FX/161 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   4050
522 EL/021 ML0833 Elfida, pó³nocno-zachodnia czê¶æ prowincji  100
523 EL/022 FX/160 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   80
524 EL/EF/006 MK0691 Elfidias, wschodnia czê¶æ miasta   93
525 EL/EF/007 MK0691 Elfidias, wschodnia czê¶æ miasta   714
526 EL/EF/008 FX/091 Elfidias, wschodnia czê¶æ miasta  4100
527 EL/028 MG0815 Pó³nocno-Zachodnia czê¶æ prowincji   110
528 EL/029 KB1041 Elfida, Pó³nocno-Zachodnia czê¶æ prowincji   100
529 EL/187 FX/135   100.06
531 SCH/S/010 FX/161 Scholpolis, na p³n. wsch. od centrum, nad rzek±   150
532 SCH/S/011 MO1224 Scholpolis, na p³n. wsch. peryferiach Stolicy, cisza i spokój  140
533 SCH/S/013 AW0834 Scholpolis, na p³n. od centrum, nad rzek±   160
534 SCH/S/019 KK0807 Scholpolis, na p³n. od centrum, niedaleko sklepu   140
535 AR/IT/000 XX0601 Internetia, centrum  140
536 SCH/S/020 XX0000 Scholpolis - Zamek Królewski  150
537 SCH/S/027 XX0001 Scholopolis  150
538 SCH/S/028 XX0003 Scholpolis  150
539 SCH/S/030 XX0002 Scholopolis  150
540 SCH/S/042 XX0005 Scholopolis  150
541 SCH/S/043 XX0004 Scholpolis  150
542 SCH/S/045 XX0006 Scholpolis  150
543 SCH/S/057 XX0007 Scholpolis  150
544 SCH/S/058 XX0010 Scholpolis, Uniwersytet  150
545 SCH/S/061 XX0901 Scholopolis - Galeria Narodowa  150
546 SCH/S/064 XX1111 Scholopolis  150
547 SCH/S/067 JS1226 Scholopolis  140
548 EL/189 FX/163 Po³udniowo-wschodnia czê¶æ prowincji  150
549 DE/AL/001 XX0300 Alexiopolis  5400
551 FE/KA/027 KK0950 Faerie, Kanikograd  150
552 FE/KA/028 MF1233 Faerie, Kanikograd  160
554 FE/KA/030 MP1000 Faerie, Kanikograd  100
562 FE/KA/038 FX/112 Faerie, Kanikograd  120
564 SCH/S/069 MC0962 Scholopolis  135
565 SCH/S/070 MK0970 Scholopolis  140
568 AR/IT/003 FX/042 Internetia  3034
569 AR/IT/004 KM0990 Internetia  120
570 AR/IT/006 SZ0975 Internetia  110
572 AR/IT/011 SF0954 Internetia  120
575 SCH/S/075 FX/137 Scholopolis  148
577 SCH/S/077 GT0003 Scholopolis  150
579 SCH/079 MB1036 Scholopolis  149
581 EL/213 FX/135   150.06