Materia³y Promocyjne

Je¶li lubisz nasz kraj, i chcesz go promowaæ, to ni¿ej podane banery mog± Tobie w tym pomóc.

Has³a promuj±ce Scholandiê:

"Scholandia - spe³nij swoje marzenia"

,,Scholandia - ziemia ludziom przyjazna"

"Je¶li poszukujesz kraju
 Gdzie marzenia siê spelniaj±
 Na tê stronê skieruj wzrok:
 www.scholandia.org"


Banery reklamuj±ce Scholandiê:


<img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/baner4.jpg" width="400" height="44"><img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/schol12.gif" width="454" height="67">


<img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/ban1.jpg" width="336" height="86">


<img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/banner_ks.gif" width="468 height="60"><img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/baner6.jpg" width="100" height="60">

<img border="1" src="http://scholandia.org/promocja/baner7.png" width="88" height="30">>>> TUTAJ <<<
 mo¿esz ¶ci±gn±æ do swego komputera kilka ikonek scholandzkich o ró¿nej rozdzielczo¶ci