Archiwum kazañ

WOLNO¦Æ, POKÓJ I JEDNO¦Æ

NAJMILSI BRACIA I SIOSTRY!

HOMILIA NA DZIEÑ URODZIN KRÓLA

HOMILIA EKUMENICZNA