P L I   (Partia Ludzi Inteligentnych)   

 
 
 

ZAPISZ SIÊ DO PARTII PLI:

Podanie o przyjêcie do PLI

Imiê i nazwisko:
Paszport:
Twój
e-mail:
GG lub Tlen:
Dlaczego chcesz wstapiæ do PLI?

Twój wniosek zostanie zweryfikowany przez specjaln± komisjê. O tym czy zosta³e¶ przyjêty do PLI dowiesz siê, gdy zostaniesz dopisany do listy cz³onków.

JE¦LI PODZIELASZ NASZE POGL¡DY, JESTE¦ SCHOLANDZKIM PATRIOT¡, DOBRZE ¯YCZYSZ TWOJEJ WIRTUALNEJ OJCZY¬NIE 
I CHCESZ ZOSTAÆ CZ£ONKIEM NASZEJ PARTII, NAPISZ NA ADRES:

[email protected]

CZEKAMY NA CIEBIE! 
STANOWISKA W RZ¡DZIE 
(PO WYGRANYCH WYBORACH)
TE¯!

 


 

©2002 www.szablon.pl