Wiedeń

Dane ogólne:

Królestwo Scholandii, położone we wschodniej części Wirtuazji - największego kontynentu Wirtualnego Świata, powstało we wrześniu 2002 r. na ziemiach trzech starych kultur tego kontynentu: Prescholijskiej, Deltyjskiej i Elfickiej. Scholandia jest monarchią konstytucyjną z parlamentarno-gabinetowym systemem sprawowania władzy. Głową Państwa jest Król Piotr Abogard Scholandzką, który tron objął 12 listopada 2008 roku po abdykacji swojego ojca, Ulryka Dariusza Scholandzkiego. Pomysłodawcą i jednym z założycieli Królestwa Scholandii był Armin Frederik von Rohrscheidt-Schwaben, który był pierwszy Królem naszego państwa.

Podwaliny scholandzkiej państwowości stanowiła Konstytucja Scholandii, ogłoszona i potwierdzona dnia 28 września 2002. 31 stycznia 2008 r., odpowiadając na aktualne potrzeby Scholandii, przyjęto nową Konstytucję, gdzie zostały uregulowane prawnie najważniejsze zasady funkcjonowania Królestwa. Zawarte są w niej zarówno prawa obywatelskie, jak i klasyczne reguły trójpodziału i wzajemnej niezależności władz (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej).

Walutą kraju jest Armin, którego równowartość stanowi 100 iwonek. W odniesieniu do systemu życia społecznego i gospodarczego Scholandię można określić jako kraj liberalny, który wspiera inicjatywę swoich obywateli, natomiast nie trwoni środków na bezskuteczną pomoc społeczną.

Geografia:

Królestwo Scholandii, składające się z 5 prowincji, ma obszar 753 458 km2, który zamieszkuje niemal 23 miliony wirtualnych obywateli oraz ok. 40 obywateli i 50 mieszkańców – osób bez matury scholandzkiej, z której część stanowią turyści oraz korpus dyplomatyczny innych państw.

Największym miastem Królestwa i jego stolicą jest Królewskie Miasto Scholopolis (1.153.847 mieszkańców), inne ważne miejscowości to: Alexiopolis, Internetia, Kanikograd, Elfidias. Wszystkie te ośrodki są Miastami Otwartymi (dysponują własną stroną, planem, systemem sprzedaży parcel oraz potrzebną do zamieszkania infrastrukturą). Położenie kraju i jego południkowa rozciągłość czyni go nie tylko zasobnym w naturalne bogactwa, ale także niesłychanie ciekawym geograficznie i turystycznie terenem. Wysokie Góry Hochberg (najwyższy szczyt, Pik Optimizma, ma wysokość 4951 m. n.p.m.), Archipelag Inselisjki, wielkie górskie i nizinne jeziora, gęste lasy Elfidy oraz wspaniała fauna (także czysto wirtualna, jak Tomanik Laskowy czy Pupilek scholandzki) w powiązaniu ze wspaniałymi zabytkami historycznych kultur oraz korzystnym klimatem czynią nasz kraj wymarzonym celem turystycznym.

Polityka zagraniczna:

Polityka zagraniczna Scholandii nakierowana jest na pokojowe współistnienie i współpracę państw wirtualnych. Królestwo stara się utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi ważnymi państwami wirtualnymi, aktywnie uczestniczy w tworzeniu instytucji wspólnych, choć za najważniejsze swoje dobro uważa całkowitą suwerenność. Szczególnymi kierunkami działalności zagranicznej Scholandii są: rozwijanie wymiany i współpracy z Księstwem Sarmacji oraz integracja i wymiana kulturowa z innymi wirtualnymi narodami. Ponadto Scholandia utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne m.in. z Królestwem Dreamlandu, Królestwem Natanii, Królestwem Surmeńskim, Sułtanatem Al Rajn, Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier, oraz Zjednoczonym Królestwem Brugii. Prowadzone są rozmowy z kilkoma innymi mikronacjami.

Polityka wewnętrzna:

Polityka wewnętrzna Scholandii kształtowana jest przez Parlament, składający się z pięciu posłów, wybieranych co 4 lata scholandzkie (4 miesiące realne) w wolnych i tajnych wyborach bezpośrednich. Zwycięski komitet wskazuje kandydata na Premiera, który jest następnie desygnowany przez Króla. Premier tworzy swój gabinet i przedstawia swoje najważniejsze cele w formie expose przed Parlamentem by uzyskać wotum zaufania. Gdy go już posiada, Monarcha dokonuje powołania Królewskiego Rządu Scholandii (KRS) ze składem wskazanym przez Premiera. Rząd sprawuje swoje obowiązki od momentu powołania aż do chwili stworzenia kolejnego gabinetu po następnych wyborach parlamentarnych.

W przeszłości scenę polityczną kształtowały partie. Najbardziej wpływowe z nich to: Partia Ludzi Inteligentnych (PLI), Nowa Demokracja (ND) oraz Scholandzka Partia Demokratyczna (SPD). Aktualnie krajem kieruje rząd Komitetu Wyborczego Wyborców "Scholandia".

Samorząd:

Królestwo Scholandii od początku istnienia posiadało 10 prowincji i tyle samo miast otwartych. Z czasem jednak doszło do reformy samorządowej, w wyniku której utworzono 5 prowincji: Delty i Proftazji (DiP) na północy ze stolicą w Alexiopolis, Bergii i Elfidy (BiE) na zachodzie ze stolicą w Elfidias, Arden i Inselii (AiI) na wschodzie ze stolicą w Internetii, Dolii i Faerie (DiF) na południowym zachodzie ze stolicą w Kanikogradzie oraz Darei i Scholandii (DiS) na południowym wschodzie ze stolicą prowincji i całego państwa w Scholopolis. Na czele każdej prowincji stoi prefekt – urzędnik państwowy wybierany w wyborach lokalnych. Pełni on jednocześnie funkcję burmistrza stolicy swojej prefektury. W momencie braku osoby pochodzącej z wyborów, rząd powołuje tymczasowego zarządcę prowincji i miasta.

Infrastruktura:

Na infrastrukturę Królestwa składają się: automatyczne: Narodowy Bank Scholandii, Scholandzki Skład Surowców, Bazar (Giełda Towarowa), Biuro Meldunkowe, Biuro Patentowe, Rejestr Nieruchomości, Febus, Scholandzka Giełda Papierów Wartościowych; półautomatyczne: Rejestr Firm, Biuro Pracy, Szpital, kilka dworców kolejowych, lotniska i porty. W dziedzinie transportu Scholandia jest najszybciej rozwijającym się krajem wirtualnego świata.

Kultura i sport:

Trudno wymienić wszystkie instytucje kulturalne. Część z nich nadal działa aktywnie, a niektóre są pozostałością kultury ubiegłych lat. Najważniejsze placówki kulturalne Scholandii to: Muzeum Królewskie na Zamku, Muzeum Grafiki (Narodowe), Muzeum Karykatury Politycznej, Muzeum Starych Stron Scholandii, Muzeum Kultury Elfickiej, Dom Kultury w Kanikogradzie, Biblioteka w Kanikogradzie czy Galeria Scholandczyków, gdzie są zgromadzone zdjęcia i ankiety wielu Scholandczyków. Ważnym wydarzeniem kulturalnym są obchody Dnia Św.Ulryka, patrona Scholandii 4 lipca, doroczna Rocznica Powstania Królestwa oraz Urodziny Pierwszego Króla Scholandii Armina Frederika przypadające 14 grudnia.

W Scholandii kwitnie też życie sportowe. Oprócz nieregularnych zawodów w różnych dyscyplinach (szachy, warcaby, wyścigi motoryzacyjne) istnieje Scholandzką Liga Piłki Nożnej (SLPN). Rozgrywki odbywają się za pośrednictwem platformy www.xperteleven.com w specjalnie stworzonej prywatnej lidze. Poza tym reprezentacja Scholandii z sukcesami gra w mistrzostwach v-świata w piłce nożnej – w V-Mundialu, zdobywając złoty medal 6. edycji tych rozgrywek.

Edukacja:

Edukacja Scholandii to przede wszystkim najbardziej rozwinięty w całym wirtualnym świecie Królewski Uniwersytet Scholandii (KUS), z Wydziałami: Interdyscyplinarnym Wydziałem Nauk Społecznych, w skład którego wchodzą Instytuty: Filozofii i Teologii, Historii Scholandii, Kultury Scholandzkiej; Wydziałem Prawa, Ekonomii i Administracji; Wydziałem Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziałem Wojskowym. Każdy obywatel Królestwa Scholandii lub mikronacji uznawanej na mocy porozumień międzynarodowych przez Królestwo Scholandii może tu za darmo studiować, a nawet otrzymywać regularne stypendium. Publikacje scholandzkich pracowników naukowych są liczne i cieszą się dużym autorytetem, ze względu na swój wysoki poziom. Wiele z nich można przeczytać w archiwalnych numerach wydawanego przez profesorów KUS periodyku naukowego "Universitas" oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej, która gromadzi prace napisane przez absolwentów i wykładowców KUS.

W Scholandii funkcjonuje również szkolnictwo podstawowe w postaci Liceum im. Książąt Szwabii, w którym każdy nowy obywatel ma obowiązek uzyskać maturę scholandzką przed otrzymaniem obywatelstwa scholandzkiego. Liceum ma już ponad 500 absolwentów, a ich liczba stale rośnie.

Media:

Media Scholandii możemy podzielić na kilka podgrup. Pierwszą są agencje informacyjne: Scholandzka Agencja Prasowa (SAP) oraz APSik. Podgrupa druga to prasa z czasopismem społeczno-polityczne "Życie" na czele. Ostatnią część mediów stanowią blogi: Scholandzki Blog Piłkarski i inne prywatne blogi Scholandczyków. Ponadto wszystkie prowincje i miasta posiadają na swoich stronach rubryki nowości lub wieści, działa portal Ministerstwa Kultury eKultura.

Lista Dyskusyjna Królestwa Scholandii jest miejscem dyskusji obywateli, mieszkańców i gości na tematy związane ze Scholandii. Jest to także główna platforma informacyjna scholandzkich władz. Innym miejscem spotkań jest czat scholandzki, gdzie dochodzi zarówno do ważnych uroczystości, jak inauguracja kadencji Parlamentu czy koronacje, ale także do spontanicznych spotkań Scholandczyków. Lista Dyskusyjna Parlamentu z kolei służy do otwartej i jawnej dyskusji posłom. Scholandia posiada bardzo różnorodny krajobraz medialny.

Siły Zbrojne:

Siły Zbrojne Scholandii, których nominalnym zwierzchnikiem jest Król Piotr Abogard Scholandzki, składają się z czterech rodzajów wojsk: Lądowych, Powietrznych, Marynarki Królewskiej oraz Sił Specjalnych. Zadania sil zbrojnych określa Doktryna Obronna Scholandii, ich sprzęt zaś należy do najnowocześniejszych w wirtualnym świecie. Pełniącym Obowiązki Szefa Sztabu Generalnego jest ppor. Alev van Dovski.

Wyróżnienia:

Swoich zasłużonych obywateli Królestwo wyróżnia orderem św. Ulryka (w czterech klasach), Medalem Królewskim za Zasługi i Medalem Rządowym za Zasługi. Szczególnie trwałe zasługi dla państwa i społeczeństwa mogą doprowadzić obywatela do stanu szlacheckiego (nobilitacja). Zarówno szlachta, jak i odznaczeni obywatele posiadają swoje listy (Izba Szlachty i Lista Odznaczonych).

Innym, ciekawym wyróżnieniem jest plebiscyt Złote Elfy, organizowane w celu wyboru najlepszych obywateli w kilku dziedzinach (Polityk, Dziennikarz, Działacz Kultury, Webmaster, Nowa Twarz, Inicjatywa czy Mówca). Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i statuetkę Złotego Elfa.Serdecznie zapraszamy turystów i ludzi biznesu do odwiedzenia naszego kraju!