Składam najserdzeczniejsze podziękowania JKM Arminowi Frederikowi, JKW Filipowi von Schwaben oraz Panu Wiktorowi Kolińskiemu, bez których pomocy i rad Aurea Dicta by nie powstała.

Podziękowania kieruję również w stronę tych osób:
Draco Malathar (za przekazanie cytatów bankowych)
JKW Natalia Scholandzka (która podjęła się prowadzenia reaktywowanej strony)