• Produkcja w miesi±cu:
  • Statystyka budynków powsta³ych w miesi±cu:
  • Informacje o ilo¶ci ludzi pracuj±cych wirtualnie

  • Wykaz budynków istniej±cych w systemie

  • Informacje demograficzne

  • Statystyki konsumpcji ¿ywno¶ci

  • Statystyki obrotów na scholandzkim Bazarze


  • Pracuj±cych w ostatnich dniach:
    dzieñilo¶æ
    2005-11-0126
    2005-11-0226
    2005-11-0327
    2005-11-0424
    2005-11-0520
    2005-11-0628
    2005-11-0728
    2005-11-0829
    2005-11-0925
    2005-11-1032
    2005-11-1116    Pracuj±cych w ostatnich miesicach:
    miesi±cilo¶æ
    2005-061037
    2005-07904
    2005-08994
    2005-09868
    2005-10696
    2005-11281    ¦rednia dzienna pracuj±cych w ostatnich miesicach:
    miesi±c¶rednia
    2005-0634.57
    2005-0729.16
    2005-0832.06
    2005-0928.93
    2005-100.00
    2005-1125.55    Copyright © 2004 SCHOLANDIA.org || coded & designed by jumper || All rights reserved