• Produkcja w miesi±cu:
 • Statystyka budynków powsta³ych w miesi±cu:
 • Informacje o ilo¶ci ludzi pracuj±cych wirtualnie

 • Wykaz budynków istniej±cych w systemie

 • Informacje demograficzne

 • Statystyki konsumpcji ¿ywno¶ci

 • Statystyki obrotów na scholandzkim Bazarze


 • Obroty Bazaru ostatnich dniach:
  dzieñsuma
  2006-04-01786.95
  2006-04-023822.35
  2006-04-03526.35
  2006-04-04493.35
  2006-04-05193.60
  2006-04-06528.26
  2006-04-07309.20
  2006-04-08381.90
  2006-04-09632.60
  2006-04-10607.65
  2006-04-11301.35
  2006-04-121233.80
  2006-04-13582.60
  2006-04-14331.05
  2006-04-15354.95
  2006-04-16657.10
  2006-04-17187.40
  2006-04-18509.90
  2006-04-19691.11
  2006-04-20263.15
  2006-04-21898.90
  2006-04-22890.01
  2006-04-231739.10
  2006-04-24751.45
  2006-04-2586.95
  2006-04-260.00  Obroty Bazaru w ostatnich miesicach:
  miesi±csuma
  2005-1117030.42
  2005-1241280.60
  2006-0161771.75
  2006-0255319.74
  2006-0354002.53
  2006-0417761.03  Copyright © 2004 SCHOLANDIA.org || coded & designed by jumper || All rights reserved