Powitanie

Wejście do Muzeum Królów Scholandii


Witamy w gmachu Muzeum Królów Scholandii.

Celem naszej placówki, wystawionej osobistym staraniem Jego Królewskiej Mości Filipa Radgara, jest upamiętnienie dotychczasowych Królów Scholandii, którzy swoją pracą i zaangażowaniem najpierw współtworzyli, a następnie ugruntowali Królestwo Scholandii w jego obecnym kształcie.