Zasady obrotu ziemi± | Rejestr w³asno¶ci ziemskiej | Centralna gie³da nieruchomosci
Nr ID parceli W³a¶ciciel Po³o¿enie Warto¶æ
1 SCH/S/056 FX/001 Miasto Scholopolis, na pn. od Starego Miasta  300
2 BE/156 BS0002 prowincja Bergia, parcela blisko szczytu Nar. Wola  750
3 DE/AL/030 AT0007 Prow. Delty, miasto Alexiopolis na pn. od centrum  400
4 SCH/S/046 XX0000 Miasto Scholopolis, na pn. od Centrum  350
5 SCH/S/167 AN0009 Miasto Scholoplis, p³. od Centrum  200
6 SCH/S/003 FX/222 Miasto Scholopolis, na pn. od Centrum  121
7 SCH/S/177 FX/241 Miasto Scholopolis, na. pd. od centrum  200
8 SCH/S/153 BN0017 Miasto Scholopolis, Nowe Miasto  240
9 SCH/212 GT0003 Scholia- przy rzece Scholii  200
10 SCH/S/115 KL0123 Scholopolis - na zach. od Centrum  130
11 SCH/S/026 JG0047 Scholopolis, na pn. od centrum  160
12 SCH/S/054 PJ0059 Scholopolis, Centrum  300
13 DA/041 XX0008 Darea, Trasa Tomaspol-Adalberta  250
14 DA/988 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  300
15 DE/014 FX/015 Delta, na pd od Alexiopolis  6885.1
16 DE/118 FX/005 Delta, na pd od Kios, rolnicza  300
17 SCH/110 XX0008 Scholia, rolnicza  100
18 SCH/986 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  200
19 PR/015 XX0008 Proftazja, rolnicza  100
20 IN/004 FX/228 Inselia, wyspa ma³a  100
21 DA/999 FX/123 Prowincja Darei i Scholii  350
22 DE/096 GT0003 Delta, na pn od Ivonis  100
23 BE/058 XX0008 Bergia, na wsch. od Silva Rerum  100
24 FE/082 MK0122 Faerie, w pobli¿u m. Kupidopol  56
25 DA/040 XX0008 Parcela nadmorska  270
26 IN/056 MK0122 Inselia, brzeg morski  80
27 DA/100 XX0008 Darea, rolnicza  250
28 DA/074 FX/159 Darea, lesna  11750.2
29 DA/027 XX0008 Darea, parc. ziemska  220
30 DE/015 FX/014 Delta, pracela ziemska  250
31 DE/026 AT0007 Delta, w pobl. Tanis  1000
32 BE/992 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  100
33 BE/991 BS0002 Prowincja Bergii i Elfidy  100
34 DE/978 FX/228 Kios, budowlana  686
35 AR/IT/079 XX0008 Internetia, Centrum  120
36 AR/IT/122 FX/039 Internetia, Centrum  110
37 AR/IT/123 XX0008 Internetia, Centrum  120
38 FE/KA/013 FX/002 Kanikograd, sródmiescie  110
39 DE/972 KL0123 Kios, Centrum  100
40 DE/989 FX/016 Ivonis w czêscie zachodniej  750
41 DE/979 FX/021 Kios, centrum  200
42 DE/970 FX/008 Kios, centrum  87
43 IN/061 FS0028 Inselia, brzeg morski  300
44 IN/078 MK0122 Inselia,brzeg morski  58
45 DA/986 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  100
46 IN/001 XX0008 Inselia, brzeg morski  600
47 IN/055 XX0008 Inselia, brzeg morski  100
48 IN/053 MK0122 Inselia   56
50 DO/982 FX/025 Salvepol, centrum  100
51 IN/003 FX/173 Inselia, ma³a wyspa  200
52 DE/025 FX/034 Delta, pó³noc  50
53 IN/996 TL0011 Prowincja Arden i Inselii  200
54 DA/039 XX0008 Darea, parcela ziemska  80
55 DE/AL/063 NW0055 Alexiopolis  350
56 DE/AL/033 FX/027 Alexiopolis  160
57 DE/998 WK0111 Ivonis, na zach. od centrum  140
58 DE/992 XX0008 Ivonis, centrum  90
59 IN/051 FX/029 Inselia centrum, parcela rolnicza  50
60 DE/001 FX/028 Delta, w pobl. Finagorii  350
61 DO/069 FX/008 Dolia  49
62 FE/KA/135 FX/031 Kanikograd  180
63 DO/977 XX0008 Salvepol  130
64 IN/982 FX/026 Prowincja Arden i Inselii  100
65 SCH/988 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  130
66 DE/019 XX0008 Delta, nadmorska  100
67 DE/020 XX0008 Delta, nadmorska  100
68 DE/072 MB0278 Delta, k. Ksantos, rolnicza  90
69 DE/073 FX/193 Delta, k. Ksantos, rolnicza  3882
70 DE/107 FX/185 Delta, k. Kios, rolnicza  3065
71 DE/134 MK1592 Delta, k. Ivonis, rolnicza  100
72 IN/005 FX/130 Inselia, nadmorska  3400
73 IN/006 XX0008 Inselia, nadmorska  110
74 IN/002 KS0333 Inselia, ma³a wyspa  250.1
76 IN/032 FX/041 Inselia, brzeg zachodni  110
77 IN/057 FX/021 Inselia, srodek, rolnicza  131
78 IN/997 FX/041 Prowincja Arden i Inselii  130
79 IN/995 FX/025 Prowincja Arden i Inselii  130
80 AR/050 AS0767 Arden, rolnicza na zach od Internetii  80
81 AR/055 NM1302 Arden, rolnicza na zach od Internetii  80
82 AR/043 FX/094 Arden, le¶na pod Antoninus  3980
83 AR/048 FX/035 Arden, rolnicza na pd od Antoninus  80
85 AR/IT/152 TD0183 Internetia, na pd od centrum  150
86 AR/IT/121 SK0194 Internetia, na pd. od centrum  150
87 AR/IT/010 FS0028 Internetia, Os. Przybrze¿ne  3800
88 PR/016 AM0022 Proftazja, k. Lutecji  700
89 PR/029 WM1044 Proftazja, nadmorska  100
90 PR/044 PB1172 Proftazja, k. Porta Sj.  100
92 IN/979 XX0008 Prowincja Arden i Inselii  1020
93 BE/103 XX0008 Bergia, na pd. od Silva Rerum  80
94 BE/104 XX0008 Bergia, na pd od Silva Rerum  80
95 BE/052 MJ1039 Bergia, na wsch od Videira  60
96 BE/062 TW1257 Bergia, na wsch od Videira  75
97 BE/175 DZ0511 Bergia, na pd. od Szczytu Narodna Wola  100
98 BE/165 FX/061 Bergia, na pd. od Szczytu Narodna Wola  100
99 BE/042 FX/036 Bergia, na pd. wsch od Gelbwald  50
100 BE/999 XX0008 Prowincja Bergii i Elfidy  90
101 BE/998 YY0023 Prowincja Bergii i Elfidy  90
102 BE/997 WS0455 Prowincja Bergii i Elfidy  90
103 BE/996 MG1152 Prowincja Bergii i Elfidy  90
104 BE/995 FX/081 Prowincja Bergii i Elfidy  90
105 BE/993 MW1191 Prowincja Bergii i Elfidy  100
106 BE/994 MM029 Prowincja Bergii i Elfidy  100
107 EL/201 MW1030 Elfida, pd. Sadownictwo  80
108 SCH/117 FB0177 Scholia, k. Lukation, rolnicza  100
109 SCH/123 PK0210 Scholia, pd od Lukation, rolnicza  100
110 SCH/060 AS0106 Scholia, pn od Scholopolis, hodowlana  45
111 SCH/062 XX0008 Scholia, pn wsch od Scholopolis, sadownicza  100
112 SCH/054 BS1201 Scholia, zach od Porta Regni, rolnicza  100
113 SCH/024 MB0119 Scholia, nadmorska rekreacyjna  150
114 SCH/045 PG1864 Scholia, nadmorska rekreacyjna  150
115 SCH/065 FX/002 Scholia, nadmorska rekreacyjna  695
116 SCH/992 SK0006 Prowincja Darei i Scholii  120
117 SCH/999 FX/025 Prowincja Darei i Scholii  3110
118 SCH/998 PK1309 Prowincja Darei i Scholii  110
119 IN/010 YY0011 Inselia pn. nadmorska  100
120 IN/015 FX/080 Inselia pn, nadmorska  711
121 IN/035 FX/002 Inselia ¶r. roniczo-sadownicza  1810
122 IN/044 PK1022 Inselia ¶r. hodowlana  570
123 IN/999 FX/123 Prowincja Arden i Inselii  200
124 IN/998 FX/022 Prowincja Arden i Inselii  1800
125 IN/994 FX/022 Prowincja Arden i Inselii  200
126 SCH/S/184 AP1217 Scholopolis  145
128 DO/976 XX0008 Salvepol, przemys³owa  140
129 DO/975 AP1386 Salvepol, mieszkalno-inwestycyjna  120
131 DE/502 FX/002 Delta, z³o¿a ¿elaza  310
133 DE/521 FX/178 Delta, z³o¿a siarki  100
140 DE/601 FX/015 Delta, z³o¿a fosforu  100
141 DE/602 FX/187 Delta, z³o¿a fosforu  1281
142 SCH/S/043 XX0000 Scholopolis, pn. wsch od centrum  250
143 DE/981 FX/122 Kios pó³noc - przemys³owa  130
144 DE/971 FX/080 Kios pn. wschód - przemys³owa  130
145 DE/974 SS1932 Kios Centrum  130
146 DE/973 DK0544 Kios Centrum  130
147 DE/977 MW0085 Kios zachód  130
148 DO/100 MH0484 Dolia ¦rodkowa, Jez. Tiefglass  140
149 DE/038 FX/063 Delta pó³nocna  130
150 DO/174 DL0222 Dolia po³udniowa, hodowlana  70
151 DO/020 FS0857 Dolia pn. na pd. od szczytu Pik Optimizma  692
153 DO/980 FX/189 Dolia i Faerie  4290
154 DO/979 FX/026 Prowincja Dolii i Faerie  100
155 DO/978 DD0332 Salvepol, ¦ródmie¶cie  110
156 FE/001 FX/028 Faerie, hodowlana  70
157 FE/083 FX/047 Faerie, rolnicza  60
158 FE/KA/152 SD0268 Kanikograd, Centrum  120
159 FE/KA/010 PL0139 Kanikograd,   110
160 SCH/S/048 FS0028 Scholopolis, pn od Centrum  170
161 SCH/S/038 PN0195 Scholopolis, pn oc centrum, nad rzek±  120
162 SCH/S/154 FX/179 Scholopolis, pd od Centrum  114
163 SCH/S/155 AS0106 Scholopolis, Zachód  103
164 SCH/S/156 DN0236 Scholopolis, wschód od Centrum  140
165 SCH/S/085 AS0106 Scholopolis, wschód od Centrum  140
166 SCH/997 FX/002 Prowincja Darei i Scholii  83
168 EL/044 TB0166 Elfida, pn od Paolopolis, hodowla  60
169 EL/EF/120 PP0400 Elfidias, centralna czê¶æ miasta  130
170 EL/EF/121 XX0008 Elfidias, po³udnie, przemys³owa  220
171 EL/139 EB1996 Elfida, pn od Elfidias, rolnicza  90
172 EL/156 AB0288 Elfida, pn od Elfidias, rolnicza  80
173 DA/985 FX/002 Prowincja Darei i Scholii  645
174 DA/981 DM1922 Prowincja Darei i Scholii  100
175 DE/AL/062 FX/002 Alexiopolis, zach od centrum  715
176 DE/AL/102 XX0008 Alexiopolis, zach od centrum  3320
177 DE/AL/018 MD1160 Alexiopolis, pn od centrum  90
178 DE/AL/017 GT0003 Alexiopolis zachód - przemys³owa  100
179 DE/997 XX0008 Ivonis Centrum  140
180 DE/996 BS0388 Ivonis ¦roódmie¶cie  630
181 DE/994 FX/008 Ivonis ¦ródmie¶cie  120
182 DE/988 WS0203 Ivonis Zachód, przemys³owa  80
183 DE/987 FX/091 Ivonis Zachód, przemys³owa  1080
184 DE/983 AB0404 Ivonis Centrum  140
185 EL/001 MS1446 Elfida, pn zachód,rolnicza  51
186 EL/012 MM0785 Elfida, pn. zachód, rolnicza  70
187 EL/013 OB0389 Elfida, pn. zachód, sadownictwo  110
188 EL/182 DJ1051 Elfida, pd wsch od Elfidias, hodowla  100
189 EL/081 YY0054 Elfida, pd. od Paolopolis, hodowla  80
190 EL/169 KS0333 Elfida, jezioro turystyka, naprzeciw Elfidias  121
191 EL/EF/147 FX/246 Elfidias, Centrum  170
192 EL/EF/109 FX/091 Elfidias, Centrum  1600
193 EL/EF/146 XX0008 Elfidias, zach od centrum  140
194 EL/EF/098 FX/093 Elfidias, Zach. od centrum  2776
195 EL/EF/092 KT0355 Elfidias zachód, przemys³owa  130
196 EL/EF/027 XX0008 Elfidias pn, przemys³owa  1400
197 DA/051 PP1274 Darea, nadmorska - rybacka  80
198 DA/098 FX/066 Darea, nadmorska - rybacka  1280
199 DA/006 YY0054 Darea, k. Tomaspola, le¶na  90
200 DA/007 FX/182 Darea, k. Tomaspola, lesna  77
201 DA/068 AS0106 Darea, nad Scholi±, rolnicza  45
202 DA/075 MM0021 Darea, nad Scholi±, rolnicza  70
203 DA/092 ES1956 Darea-zachód, hodowlana  80
204 DA/991 KS0333 Prowincja Darei i Scholii  140
205 DA/989 MS1446 Prowincja Darei i Scholii  130
206 SCH/S/131 AS0106 Prowincja Darei i Scholii  91
207 DA/982 FX/224 Prowincja Darei i Scholii  120
208 DA/983 PW0487 Prowincja Darei i Scholii  100
209 AR/001 XX0008 Arden, rolnicz na pod. od Dion  100
210 AR/002 PK1081 Arden, hodowlana na zach od Dion  120
211 AR/003 KD1378 Arden, le¶na ko³o Nothern Mines  100
213 AR/005 EC1253 Arden, hodowlan na pd. od Dion  100
214 AR/006 FX/041 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
215 FE/KA/051 JL0943 Faerie, Kanikograd  730
216 AR/009 KM0368 Arden, wydobywcza na zach. od Nothern Mines  700
217 AR/010 XX0008 Arden, wydobywcza na p³. od Nothern Mines  110
218 AR/011 KP1999 Arden, hodowlana na pd. od Dion  100
219 AR/012 XX0008 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
221 AR/014 FS0028 Arden, le¶na ko³o Hatra  100
222 AR/015 FX/176 Arden, wydobywcza ko³o Hatra  700
223 AR/016 XX0008 Arden, wydobywcza na pd. od Nothern Mines  645
224 AR/017 XX0008 Arden, wydobywcza na pd. od Nothern Mines  170
227 AR/020 FX/091 Arden, rolnicza na pl. od Valor  100
229 AR/022 JG1983 Arden, hodowlana na pd. od Hatra  86
230 AR/023 FX/130 Arden, rolnicza na pd. od Nothern Mines  100
231 AR/024 FX/091 Arden, rolnicza na pd. od Nothern Mines  100
232 AR/025 OL1106 Arden, rolnicz na pd. od Dion  100
233 AR/086 AS0106 Arden, wydobywcza na pn. od Kirjam   100
234 AR/IT/058 FX/181 Internetia, Stare Miasto   110
235 AR/028 AS0106 Arden, wydobywcza na pd. od Dion  150
236 AR/029 FX/002 Arden, wydobywcza na pd. od Nothern Mines  130
237 AR/030 KT1214 Arden, rolnicza na p³. od Mariusburg  100
238 AR/032 XX0008 Arden, le¶na na p³. Ishabolds  110
239 AR/IT/077 FX/125 Arden, le¶na na p³. Ishabolds  1610
240 AR/034 PM1704 Arden, rolnicza na zach. od Valor  100
241 AR/035 XX0008 Arden, hodowlana na p³. od Mariusburg  110
242 AR/IT/160 FX/021 Internetia, os. Portowe   2858
243 AR/037 MI1993 Arden, rolnicza na zach. od Ishabolds  100
244 AR/038 FX/021 Arden, wydobywcza na p³. od Valor  630
245 AR/039 AW0419 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  110
246 AR/IT/081 SG1286 Internetia, os. Sportowe   200
247 AR/041 FX/002 Arden, wydobywcza na ko³o Ishabolds  120
248 AR/042 AW0538 Arden, le¶na ko³o Mariusburg  110
250 AR/IT/131 AS0854 Internetia, os. Sportowe   220
251 AR/046 FX/015 Arden, le¶na ko³o Ishabolds  5919
252 AR/047 FX/015 Arden, wydobywcza na zach. od Mariusburg  1830.3
253 AR/049 FX/002 Arden, rolnicza na zach. od Mariusburg  100
256 AR/053 MS1129 Arden, hodowlana ko³o Mariusburg  120
257 AR/054 FX/122 Arden, rolnicza ko³o Rabur  606.39
258 AR/IT/148 TK1777 Internetia, po³udniowa cz. miasta  90
259 AR/057 MR0343 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  130
261 AR/059 BS0388 Arden, rolnicza ko³o Rabur  100
263 AR/061 OS0553 Arden, rolnicza ko³o Cove  100
264 AR/062 FX/021 Arden, hodowlana na p³. od Mariusburg  1062
265 AR/063 AM1189 Arden, le¶na na p³. od Mariusburg  110
266 AR/064 MC1002 Arden, wydobywcza na p³. od Rabur  120
267 AR/065 FX/002 Arden, wydobywcza ko³o Cove  110
269 AR/067 GP1960 Arden, rolnicza na p³. od Mariusburg  100
270 AR/068 BG0246 Arden, rolnicza na p³. od Mariusburg  110
271 AR/069 FX/002 Arden, wydobywcza na p³. od Radius  655
272 AR/070 FX/041 Arden, wydobywcza ko³o Cove  260
273 AR/071 XX0008 Arden, hodowlana na zach. od East.Min.  120
274 AR/072 FW1797 Arden, le¶na na zach. od East.Min.  110
275 AR/073 AT0007 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  25
277 AR/076 XX0008 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  110
278 AR/077 HZ0656 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  120
279 AR/078 PJ1243 Arden, wydobywcza na zach. od East.Min.  120
280 AR/079 FX/015 Arden, wydobywcza pod East.Min.  4970.1
281 AR/080 FX/164 Arden, wydobywcza pod East.Min.  282
282 AR/081 FX/076 Arden, wydobywcza pod East.Min.  4776
283 AR/IT/118 FX/053 Internetia, Os. ¯ydowskie  130
284 AR/IT/060 FX/064 Internetia, Os. ¯ydowskie  130
286 AR/IT/084 XX0601 Internetia, Os. ¯ydowskie  5530
287 AR/IT/105 AS0106 Internetia, Os. ¯ydowskie  97
288 AR/IT/161 JS0321 Internetia, Nowe Miasto  150
289 AR/IT/147 FX/143 Internetia, Nowe Miasto  550
290 AR/IT/125 FX/056 Internetia, Nowe Miasto  150
291 AR/IT/050 FX/244 Internetia, Nowe Miasto  150
292 AR/IT/094 XX0601 Internetia, Os. Bez Nazwy  161
293 AR/IT/120 FX/021 Internetia, Os. Bez Nazwy  110
294 AR/IT/030 BM0895 Internetia, Os. Bez Nazwy  160
295 AR/IT/149 MW Internetia, Os. Bez Nazwy  160
297 AR/IT/023 PP0764 Internetia, Os. Przybrze¿ne  180
298 AR/IT/092 XX0008 Internetia, Os. Sportowe  1160
299 AR/IT/036 FX/134 Internetia, Os. Portowe  211
300 AR/IT/150 FX/127 Internetia, Os. Za Mostem  1160
301 FE/KA/134 FX/045 Kanikograd  130
302 FE/KA/123 FX/054 Kanikograd  140
303 DO/992 ln0245 Lampedusa, centrum  135
305 IN/052 MK0122 Inselia  730
306 DE/AL/135 XX0008 Alexiopolis, centrum  100
307 DE/AL/148 FX/028 Alexiopolis, centrum  100
308 DE/AL/088 XX0008 Alexiopolis, centrum  100
309 DE/AL/122 FX/183 Alexiopolis, centrum  100
310 DE/AL/013 AW0320 Alexiopolis  3000
311 DE/AL/136 AT0007 Alexiopolis, rolnicza  120
312 DE/AL/103 MK1174 Alexiopolis, rolnicza  120
313 DE/AL/156 FX/057 Alexiopolis, Pod Miastem  60
314 DE/031 FX/015 Delta, góry  150
315 DE/066 MG0576 Delta, góry  150
316 DE/098 PG1258 Delta, wzgórze  150
317 DE/099 DM0353 Delta, góry  831
318 DE/149 XX0008 Delta, nizina  3613
319 DE/150 FX/041 Delta, nizina  701
320 DE/169 XX0008 Delta, nizina  1502
321 DE/170 FX/073 Delta, nizina  100
322 DE/181 FX/008 Delta, nizina  100
323 DE/984 FX/058 Prow. Delty, miasto Ivonis na wsch. od centrum  150
324 DE/982 XX0008 Ivonis ¦roódmie¶cie  1741
325 DE/986 KS0333 Ivonis ¦roódmie¶cie  121
326 DE/109 YY0054 na PN od Ivonis  531
327 DE/108 PK0999 na PN od Ivonis  540
328 DE/146 FX/059 na P£ od Ivonis  90
329 DE/147 XX0008 Prowincja Delty i proftazji  90
330 SCH/S/087 AS0106 miasto Scholopolis, na np. wschód od centrum  135
331 DE/995 XX0008 Ivonis ¦ródmie¶cie  110
332 IN/989 MK0122 Prowincja Arden i Inselii  180
333 EL/171 FX/135 Na pó³noc od Elfidias  1650
334 IN/993 FX/021 Prowincja Arden i Inselii  91
335 IN/990 XX0008 Prowincja Arden i Inselii  421
336 SCH/S/052 FX/184 Scholpolis, polnoc od centrum  160
337 SCH/S/014 FX/999 na Pn-Zach od centrum  150
339 SCH/S/135 YY0024 na wschód od centrum  180
340 SCH/S/132 KS0333 na wchód od centrum  961
341 SCH/S/170 FX/028 na po³udniowy zachód od centrum  160
342 SCH/S/140 FX/050 na po³udniowy zachód od centrum  160
343 SCH/025 FX/002 na PN od Reichenau  690
344 SCH/026 PW1861 na PN od Reichenau  110
345 SCH/027 YY0045 na PN od Reichenau  120
348 SCH/073 FX/002 na WSCH od Scholopolis,nad morzem  161
350 SCH/114 KS0333 na P£D od Liceas Veta  120
351 SCH/995 AS0106 Prowincja Darei i Scholii  252
353 SCH/993 KS0333 Prowincja Darei i Scholii  150
354 SCH/991 ED0590 Prowincja Darei i Scholii  130
355 SCH/990 BK1255 Prowincja Darei i Scholii  100
356 SCH/989 MK0196 Prowincja Darei i Scholii  150
357 FE/KA/130 KS0147 Kanikograd, zachód, nad rzek±  120
358 DE/133 XX0008 Delta, na po³udnie od Ivonis  88
359 IN/983 FX/002 Prowincja Arden i Inselii  90
360 FE/KA/093 KS0333 centrum  130
361 FE/KA/079 JL0943 Kanikograd, centrum  130
362 FE/KA/100 KD1378 Kanikograd, centrum  1002
363 FE/KA/028 FX/134 Kanikograd, centrum  150
364 FE/KA/006 FX/233 Kanikograd, centrum  130
365 FE/KA/021 FX/211 Kanikograd-Jaros³aw  670
366 FE/KA/104 TK0792 Kanikograd-Jaros³aw  125
367 FE/KA/089 MI0311 Kanikograd-Jaros³aw  811
368 FE/KA/026 PS1738 Kanikograd-Jaros³aw  125
369 FE/KA/018 PW1694 Kanikograd-Jaros³aw  125
370 FE/KA/022 FX/211 Kanikograd-Jaros³aw  125
371 FE/KA/087 YY0037 Kanikograd-Emilianów  100
372 FE/KA/020 MF0743 Kanikograd-Emilianów  695
373 FE/KA/088 MW0451 Kanikograd-Emilianów  100
375 IN/986 XX0008 Prowincja Arden i Inselii  601
376 DE/AL/045 FX/026 Alexiopolis  1120
377 IN/981 AS1151 Prowincja Arden i Inselii  110
378 FE/KA/033 FX/026 Kanikograd  2120
379 IN/980 fd0468 Prowincja Arden i Inselii  115
380 IN/992 AO1307 Prowincja Arden i Inselii  90
381 DE/AL/161 PK1022 Centrum finansowe w Alexiopolis  3065
382 DE/AL/007 XX0008 Alexiopolis, Port  200
383 DO/011 FX/077 Dolia, NE - parcela przemys³owa  5872
384 DO/065 FX/078 Dolia, na E od Salvepolu, przemys³owa  4208
385 IN/050 FX/079 przemys³ow, blisko stolicy  3122
386 IN/059 FX/100 Inselia  5012
387 IN/073 FX/173 po³owa wyspy  2650
388 IN/074 TL0011 polowa, wyspy, wysminita na dom rekreacyjny  350
389 IN/043 FX/173 niedaleko od wygbrzeza, farma, dom, posiadlosc  200
391 IN/025 MK0122 farma, chata drwala, przemysl lekki  150
392 SCH/S/065 YY0036 Miasto Scholopolis  1200
393 EL/112 JG0047 w Elfidzie   3100
394 EL/157 SD0540 Elfida, na pn od Elfidias  80
395 EL/154 JG0047 Elfida, na pn. od Elfidias, rolnicza  92
396 EL/EF/108 OX0001 Elfidias Centrum, kamieñ  160
397 EL/EF/141 MP0608 Elfidas, kamieñ  11
398 EL/EF/107 XX0008 Elfidias, na wschód od centrum.  100
399 DO/991 AD1554 Dolia i Faerie  630
401 DO/984 MI0311 Lampedusa, zachód, kamieñ  120
402 BE/990 FX/191 Prowincja Bergii i Elfidy  600
403 BE/001 MR1265 Bergia, Dorzecze Bardy,hodowlana  155
404 BE/119 KS0571 Bergia, ¬ród³a Monsdiefki na po³udnie od Kateburga,pod inwestycje ekologiczne   130
406 IN/987 XX0008 Prowincja Arden i Inselii  220
407 IN/985 NB1292 Prowincja Arden i Inselii  140
408 IN/984 FX/079 Prowincja Arden i Inselii  875
409 BE/989 LW1264 Prowincja Bergii i Elfidy  60
410 BE/002 BD1177 Bergia, dorzecze Bardy,hodowlana  145
411 BE/005 FX/108 Bergia, Dorzecze Bardy,hodowlana  2340
412 BE/118 FX/029 ¬ród³a Monsdiefki na po³udnie od Kateburga,pod inwestycje ekologiczne   335
413 BE/164 XX0008 Bergia, Na wschód od Talash,rolnicza  95
414 BE/163 FX/138 Na zachód od Talash,rolnicza  1841
415 BE/988 FX/224 Prowincja Bergii i Elfidy  90.01
416 EL/002 PP0485 Pó³nocne obrze¿a prowincji Elfida  100
417 EL/042 FX/239 Elfida, ¶rodkowa czê¶æ prowincji.  80
418 EL/170 FX/888 Elfida, Na Pó³noc od Elfidias  2000
419 EL/EF/144 PP0400 Elfida, Elfidias, na zachód od centrum  1600
420 EL/010 TW1257 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  100
421 IN/018 XX0008 polnocna czesc wyspy  3250
422 SCH/S/099 FX/047 Scholopolis, na wsch od centrum, nad rzek±  150
423 SCH/S/007 PP0485 Scholopolis, zachodnie peryferia miasta  100
424 SCH/S/088 YY0041 Scholia, po³udnie Scholopolis  115
425 SCH/S/034 FX/115 Na pn od Starego Miasta, z widokiem na Browary Królewskie  145
426 SCH/S/134 FX/169 Scholopolis, vis-a-vis Browarów Królewskich  135
427 EL/EF/153 OP0533 Elfidias, na p³. od centrum   120
428 EL/EF/163 XX0008 Elfidias, wybrze¿e  120.01
429 SCH/S/168 FX/142 Scholoplis, na po³udniowy-zachód od centrum   2728
430 SCH/S/148 XX0012 Scholopolis, na po³udnie od centrum  131
431 SCH/S/063 MK0691 Scholopolis, na zachód od centrum, du¿a powierzchnia, idealna na dzia³alno¶æ gospodarcz±.  180
432 DA/984 FX/248 Prowincja Darei i Scholii  100
433 DA/011 FX/145 Darea,na wschód od Misikat, pustynia   70
434 DA/001 YY0057 Darea,po³nocne granice prowincji   80
435 DA/002 XX0008 Darea,wydmy i doskonaly mikroklimat na tutystyke   120
436 DA/003 MO0568 Darea,na zachód od Maalox, rownina   90
438 DA/996 FX/244 Prowincja Darei i Scholii  120
439 DA/995 FX/219 Prowincja Darei i Scholii  110
441 DA/993 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  120
442 SCH/S/136 AD0391 Scholoolis, pd miasta  550
443 DA/990 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  90
444 DA/998 XX0008 Prowincja Darei i Scholii  110
445 DA/004 BT1297 Darea,na pó³noc od Maalox, po³wysep   660
446 DA/005 MO0568 Darea,na wschód od Maalox, wybrze¿e  115
448 DA/009 FX/121 Darea, podmiejska Misikat  90
449 DA/010 PZ1188 Darea,pagórki Misikat   125
450 DA/012 FX/002 Darea, trawiasty step  91
451 DO/997 MB0859 Lampedusa, Centrum  120
453 DO/995 ES0884 Lampedusa, Centrum  130
454 DO/998 FX/197 Zachód, przy ko¶ciele   110
455 DO/986 FX/002 Lampedusa, Pó³nocny-wschód   100
456 DO/989 XX0008 Lampedusa, zachód  105
457 DO/987 YY0056 Lampedusa, Pó³nocny-wschód  85
459 SCH/S/030 YY0054 Scholopolis, Na zachód od centrum  800
460 SCH/S/169 FH0548 Scholopolis, na pd od centrum, niedaleko siedziby "Markov's Lotery"   130
461 SCH/S/006 FX/120 Scholopolis, wschodnie peryferia miasta  115
462 SCH/S/010 ZK0570 Scholopolis, pn-zach od centrum, nad rzek± Scholia  138
463 SCH/S/039 YY0050 Scholpolis, na pnod centrum  125
464 SCH/S/141 SK0006 Scholpolis, pd-zach od centrum  120
466 EL/004 AD0569 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji   100
467 EL/007 PS0617 Elfida, pn obrze¿a prowincji  80
468 EL/161 FX/134 Elfida, wschodnia czê¶æ prowincji  5550
469 EL/EF/118 XX0008 Elfidias, Na zachód od centrum   720
470 EL/EF/124 FX/135 Elfidias, Centrum  150
471 SCH/S/070 FX/186 Scholopolis, niedaleko centrum  180
472 AR/082 FX/015 Arden  1350
473 FE/139 XX0008 Faerie, hodowlana  60
474 FE/050 FX/134 W zachodniej czê¶ci prowincji  2301
475 FE/096 XX0008 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  60
476 FE/095 FX/006 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  90
477 FE/097 DP1291 Pó³nocny zachód od Kanikogradu  90
478 FE/098 KM0597 Pó³noc od Kanikogradu  635
479 FE/099 FX/002 Pó³noc od Kanikogradu  90
480 FE/100 FX/195 Pó³noc od Kanikogradu  91
481 FE/101 XX0008 Pó³noc od Kanikogradu  90
483 EL/188 FX/135 Elfidias, na pn od Elfidias  4100
484 SCH/S/033 FX/003 Scholpolis  2950
485 EL/EF/068 XX1001 Elfidias  130
486 DE/999 XX0302 Delta, Ivonis  135
487 DO/999 X0202 Dolia, Lampedusa  130
488 DE/AL/075 XX0301 Delta, Alexiopolis  140
489 FE/KA/110 XX0701 Faerie, Kanikograd  5640
490 SCH/S/004 XX0008 Scholopolis, dzia³ka w sam raz do wydobywania metali kolorowych :-)  4420
492 SCH/S/073 KD1378 Scholpolis  160
493 SCH/S/009 KS0616 Scholpolis  185
494 EL/EF/149 FX/025 Elfidias, Wschodnia czê¶æ miasta  3080
495 EL/006 KK1048 Elfida, pn-zach obrze¿a prowincji  100
496 EL/009 WK0111 Elfida, Pó³nocne obrze¿a prowincji  704
497 EL/011 JF1718 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji  100
499 EL/179 PK0997 Elfida, ¦rodkowa czê¶æ prowincji  794.99
500 EL/180 FX/214 Elfida, wschodnia czê¶æ prowincji  132
501 DE/980 FX/140 na pó³noc od centrum  80
502 DE/976 BW0088 przy rzece  709
503 DE/975 FX/134 przy rzece  490
504 DE/985 XX0008 Delta  742
505 DE/991 XX0008 Ivonis, Centrum  1392
506 DE/993 MN1643 Ivonis, obrze¿e  120
507 DE/990 PA1832 Ivonis, obrze¿e  180
508 DE/AL/019 AT0007 Delta, Alexiopolis  25
509 SCH/S/091 XX0901 Scholpolis,  5550
510 EL/EF/083 XX1001 Elfidias, centrum  5870
511 SCH/S/182 FX/142 Scholpolis, na zachód od centrum  1111
512 SCH/S/032 FX/025 Scholopolis, na pó³noc od centrum,   3135
513 SCH/S/071 FX/002 Scholopolis, na pó³noc od centrum, niedaleko rzeki  754
514 SCH/S/084 XX0008 Scholopolis, na pó³noc od centrum  3050
515 DE/021 FX/008 Delta, nadmorska  5450
516 EL/014 XX0008 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   1226
517 EL/015 TW1257 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   100
518 EL/016 JG0047 Elfidias, pó³nocne obrze¿a prowincji   101
519 EL/017 PW0052 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   625
520 EL/018 JG0047 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   91
521 EL/019 FX/161 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   4050
522 EL/021 YY0055 Elfida, pó³nocno-zachodnia czê¶æ prowincji  100
523 EL/022 XX0008 Elfida, pó³nocne obrze¿a prowincji   80
524 EL/EF/122 MK0691 Elfidias, centralna czê¶æ miasta   93
525 EL/EF/081 MK0691 Elfidias, cantralna czê¶æ miasta   714
526 EL/EF/085 FX/091 Elfidias, centralna czê¶æ miasta  4100
528 EL/029 MM1290 Elfida, Pó³nocno-Zachodnia czê¶æ prowincji   100
529 FE/KA/044 PY1110 Kanikograd, pó³nocny brzeg  90.001
530 EL/187 FX/135 Prowincja Bergii i Elfidy  100.06
531 EL/EF/168 XX0008 Elfidias, cz. p³., pla¿a  650
532 SCH/S/016 JP1272 na p³n. wsch. od centrum, niedaleko rzeki  150
533 SCH/S/001 PY1110 Scholpolis, na p³n. wsch. od centrum, nad rzek±   150
535 SCH/S/002 YY0054 Scholpolis, na p³n. od centrum, nad rzek±   730
537 AR/IT/056 XX0601 Internetia, centrum  1743.5
538 SCH/S/107 XX0000 Scholpolis - Kancelaria Koronna  150
539 SCH/S/174 XX0001 Scholopolis  150
540 SCH/S/144 XX0003 Scholpolis  150
541 SCH/S/173 XX0002 Scholopolis  150
542 SCH/S/146 XX0005 Scholopolis  150
543 SCH/S/172 XX0004 Scholpolis  150
544 SCH/S/145 XX0006 Scholpolis  150
545 SCH/S/175 XX0007 Scholpolis  150
546 SCH/S/036 XX0010 Scholpolis, Uniwersytet  150
547 SCH/S/074 XX0901 Scholopolis - Galeria Narodowa  150
548 SCH/S/113 XX1111 Scholopolis  150
549 SCH/S/187 TT1346 Scholopolis  764
550 EL/189 FX/163 Po³udniowo-wschodnia czê¶æ prowincji  150
551 DE/AL/060 XX0300 Alexiopolis  5400
552 FE/KA/098 FX/244 Faerie, Kanikograd  350
553 FE/KA/065 FX/002 Faerie, Kanikograd  150
554 FE/KA/140 MF1233 Faerie, Kanikograd  780
555 FE/KA/168 FX/193 Faerie, Kanikograd  101
556 FE/KA/160 MS0126 Faerie, Kanikograd  100
558 FE/KA/027 FX/212 Faerie, Kanikograd  131
559 FE/KA/069 KL0123 Faerie, Kanikograd  3530
560 FE/KA/003 FX/181 Faerie, Kanikograd  90
561 FE/KA/142 PG1242 Faerie, Kanikograd  135
562 FE/KA/080 FX/002 Faerie, Kanikograd  735
564 FE/KA/138 XX0008 Faerie, Kanikograd  120
565 FE/KA/086 FX/127 Faerie, Kanikograd  104
566 SCH/S/194 XX0000 Scholopolis  135
567 SCH/S/109 XX0000 Scholopolis, Zamek Królewski  12600
568 SCH/S/190 MW1923 Scholopolis  150
570 AR/IT/039 XX0008 Internetia  3034
572 AR/IT/028 SZ0975 Internetia  110
573 AR/IT/029 FX/183 Internetia  130
575 SCH/S/183 MS0126 Scholopolis, na wsch. od centrum  150
576 SCH/S/057 PM1329 Scholopolis  764
577 SCH/S/058 XX0008 Scholopolis  148
578 SCH/S/059 WK0111 Scholopolis  845
579 SCH/S/162 GT0003 Scholopolis  3150
580 SCH/S/127 PP0400 Scholopolis  145
581 SCH/079 MB1036 Scholopolis  149
582 SCH/S/129 JG0047 Scholopolis  1755
583 EL/213 FX/135 Prowincja Bergii i Elfidy  150.06
584 DE/AL/158 KD1378 Alexiopolis, po³udniowo-zachodni kraniec miasta  810
585 DE/AL/159 XX0008 Alexiopolis, po³udniowo-zachodni kraniec miasta  90
586 DE/AL/129 XX0008 Alexiopolis, po³udniowo-wschodni brzeg rzeki  734
587 DE/AL/128 PS1654 Alexiopolis, po³udniowo-wschodni brzeg rzeki  120
588 DE/AL/142 OK1880 Alexiopolis, po³udniowo-wschodni brzeg rzeki  120
589 SCH/S/181 AS0106 Miasto Scholoplis, p³. od Centrum  150
590 EL/030 XX0008 na pó³noc od Elfidias  630
591 EL/058 TW1257 na pó³nocny wschód od Elfidias  80
592 EL/066 GK1390 na pó³noc od Elfidias  640
593 EL/126 XX0008 na pó³noc od Elfidias  700
594 EL/140 TP1327 na pó³nocny- zachód od Elfidias  670
596 EL/205 TW1257 na wschód od Elfidias  90
599 EL/249 FX/247 na po³udnie od Elfidias  80
600 EL/229 JG0047 na zach od Elfidias  250
601 EL/257 XX0008 na pd od Elfidias  980
603 EL/158 KD1378 na zach od Elfidias  250
604 EL/141 TP1327 na pn-zach od Elfidias  150
605 IN/033 PY1110 Inselia, brzeg wschodni  630
606 SCH/S/005 FX/240 Scholopolis, na pn-wsch. od centrum  1750
607 SCH/S/188 AS0854 Scholpolis, na po³-wsch od centrum, w¶ród zieleni.  1757
608 SCH/S/191 PG1208 Scholpolis, nad rzek±  150
609 SCH/S/195 YY0054 Scholopolis, na po³udniowym brzegu Scholii  135
611 SCH/S/011 XX0008 Scholopolis, czê¶æ wschodnia, niedaleko rzeki  120
612 SCH/S/012 FX/244 Scholopolis, nad rzek±  150
615 SCH/S/018 YY0054 Scholopolis, na pn od centrum  90
618 SCH/S/022 FX/233 Scholopolis, przy Uniwersytecie   110
620 SCH/S/024 DG1991 Scholopolis, czê¶æ wschodnia  120
621 SCH/S/025 AK1892 Scholopolis, w pobli¿u rzeki  130
624 SCH/S/031 XX0901 Scholopolis, cz. pó³nocna  110
625 SCH/S/035 FX/002 Scholopolis, przy Uniwersytecie  671.8
626 SCH/S/037 FX/178 Scholopolis, na wschód od KUS  101
627 SCH/S/040 BB1992 Scholopolis, nad rzek± Scholi±  140
628 SCH/S/042 KD1378 Scholopolis, cz. pn. - przy Browarach Królewskich  130
630 SCH/S/047 XX0901 Scholopolis, dzielnica osiedlowa, na pn. od centrum  90
632 SCH/S/050 BK1838 Scholopolis, przy Uniwersytecie, na wschód od centrum  100
637 SCH/S/062 WR1877 Scholopolis, na pn do centrum  130
639 SCH/S/066 TW1757 Scholopolis, na pn-wsch. od zamku  130
640 SCH/S/067 BT1297 Scholopolis, w pobli¿u rzeki, wsród zieleni, niedaleko zamku  150
641 SCH/S/068 XX0001 Scholopolis, nad rzek±, w¶ród zieleni  3567
642 SCH/S/072 XX0008 Scholopolis, osiedle mieszkaniowe  100
643 SCH/S/075 FX/002 Scholopolis, na pn od centrum  130
648 EL/EF/166 XX0008 Elfidias, przy pla¿y  90
649 EL/EF/165 TW1257 Elfidias, przy pla¿y  1690
650 EL/EF/164 FX/091 Elfidias, przy pla¿y  91
651 EL/EF/162 FX/444 Elfidias, przy pla¿y  2590
653 EL/EF/160 KS0333 Elfidias, przy pla¿y  3270
654 EL/EF/159 TW1257 Elfidias, przy pla¿y  90
655 EL/EF/158 TW1257 Elfidias, pla¿a  100
656 EL/EF/157 MH1702 Elfidias, pla¿a  100
657 EL/EF/156 GB1837 Elfidias, pla¿a  100
658 EL/EF/155 SS1282 Elfidias, pla¿a  100
659 EL/EF/154 ML1909 Elfidias, p³. czê¶æ, przy jeziorze  90
660 EL/EF/152 TW1257 Elfidias, p³. czê¶æ, przy jeziorze  90
661 EL/EF/151 MS1446 Elfidias, p³. czê¶æ, przy jeziorze  640
662 EL/EF/150 TW1257 Elfidias, p³. czê¶æ, przy jeziorze  90
663 EL/EF/148 PP1305 Elfidias, przy jeziorze  90
664 EL/EF/145 TW1257 Elfidias, obok pla¿y  2690
665 EL/EF/143 XX0008 Elfidias, obok pla¿y  100
666 EL/EF/142 RL1952 Elfidias, obok pla¿y  100
667 EL/EF/130 XX0008 Elfidias, teren podmok³y, pe³no komarów  70
668 EL/EF/131 MT1786 Elfidias, miêdzy pla¿± a lasem  100
669 EL/EF/117 FX/002 Elfidias, przy lesie  100
670 EL/EF/104 FS1969 Elfidias, przy lesie  100
671 EL/EF/091 FX/245 Elfidias, przy lesie  101
672 EL/EF/078 AM1784 Elfidias, przy lesie  699
673 EL/EF/079 JG0047 Elfidias, cz. zachodnia  120
674 EL/EF/105 JG0047 Elfidias, cz. zachodnia  100
675 AR/IT/031 FX/002 Internetia, Os. Le¶ne  660
676 AR/IT/032 KG1869 Internetia, Os. Le¶ne  110
678 AR/IT/034 FX/134 Internetia, Os. Le¶ne  111
680 AR/IT/106 FX/002 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
681 AR/IT/107 KK1827 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
682 AR/IT/108 JP1641 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
683 AR/IT/109 XX0008 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
684 AR/IT/110 FX/224 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
685 AR/IT/111 MT1970 Internetia, ¶ródmie¶cie  100
688 AR/IT/114 FX/224 Internetia  90
689 AR/IT/115 FX/209 Internetia  90
690 AR/IT/116 FX/300 Internetia  90
691 AR/IT/117 BS1997 Internetia  100
692 AR/IT/163 LB1916 Internetia, cz. po³udniowa  90
693 AR/IT/164 FX/249 Internetia, cz. po³udniowa  90
697 AR/IT/168 KD1378 Internetia, cz. po³udniowa  181
698 FE/KA/101 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  101
699 FE/KA/102 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  200
700 FE/KA/046 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  926
701 FE/KA/114 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
702 FE/KA/115 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
703 FE/KA/116 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
704 FE/KA/127 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
705 FE/KA/128 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
706 FE/KA/129 FX/195 Kanikograd, cz. p³-wsch.  100
713 SCH/S/119 PP0400 Scholopolis, Rynek  260
714 SCH/S/120 FX/169 Scholopolis, niedaleko Rynku  220
717 SCH/S/130 AA1862 Scholopolis, Centrum, obok Bulwaru W³adzy  699
718 SCH/S/147 KS0333 Scholpolis, Bulwar W³adzy  1610
720 SCH/S/150 FX/002 Scholpolis, nad rzek±, blisko centrum  280
721 SCH/S/171 FX/159 Scholpolis, przy Bulwarze W³adzy  280
723 FE/KA/106 AN0009 Polnocny brzeg rzeki  81
725 FE/KA/008 FX/179 Kanikograd  86
726 FE/KA/009 AN0009 Kanikograd  100
729 FE/KA/016 FX/238 Kanikograd  2885
730 FE/KA/017 FG1904 Kanikograd  85
731 FE/KA/019 JL0943 Kanikograd  80
732 FE/KA/136 AS0106 Centrum miasta  1785
742 AR/IT/012 PY1110 Internetia wschodnia  150
757 AR/IT/053 KS0333 Internetia pó³nocna  129
758 AR/IT/052 KS0333 Internetia pó³nocna  130
765 AR/IT/065 KS0333 Internetia pó³nocna  160
766 AR/IT/066 KS0333 Internetia pó³nocna  155
806 FE/KA/103 FX/195 Kanikograd - po³udniowy brzeg  100
Dzia³ w budowie
© Copyright 2002-2005 Scholandia | version 3.0 Beta | Design by AvN | MySQL & PHP created by  Cnobel, Gaua, jumper & pijac