Ustrój polityczny

Scholandia jest monarchią dziedziczną, ale jednocześnie jest państwem demokratycznym, to znaczy jej (aktywna) ludność wybiera swoje władze w sposób wolny. Jak to się da pogodzić? To możliwe. System rządów naszego państwa można określić jako monarchię konstytucyjną o parlamentarno-gabinetowym sposobie sprawowania władzy. Ludzkim językiem: Mamy wprawdzie Króla, którego nie wybieramy, bo dziedziczy on władzę po przodkach, ale prawdziwa władza, najważniejsze decyzje, leżą w ręku premiera i rządu, pochodzącego z wolnych wyborów i posiadającego większość w Parlamencie. Wszystkie ważniejsze sprawy państwowe, jak traktaty międzynarodowe, podstawy polityki gospodarczej, czy wszystkie nowe prawa muszą przejść przez ten Parlament. Król jest jakby wielkim notariuszem, który podpisuje nasze ustawy, mianuje premiera (tylko na mocy wygranych przezeń wyborów) i ministrów (tylko tych, których chce premier). Czasem Król, niezależny od partii arbiter, może okazać się bardzo potrzebny, by uchronić kraj przed katastrofalnymi skutkami nieprzemyślanych decyzji. Dlatego konstytucja daje mu silny oręż: prawo nie podpisywania ustaw (czyli prawo weta), które może zastosować, jeśli jest przekonany, ze są one dla państwa szkodliwe. Aby to weto przełamać potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów - wtedy Król ustawę podpisać musi. Monarcha także nadaje obywatelstwo i stosuje, jeśli trzeba, prawo łaski. Jak prezydent, powie ktoś. Tak, ale nasz Król nie jest związany z żadną partią, niczego nikomu nie obiecuje (na koszt państwa i podatników) i nie musi być wybierany co parę lat, co oszczędza państwu kosztów i (przynajmniej niektórych) politycznych wojen. Liczne kraje w świecie realnych (dziwnie jakoś sporo wśród nich tych najbardziej stabilnych i zamożnych!) są monarchiami. A poza tym monarchia ma swój smak, przynajmniej dla tych trochę bardziej próżnych spośród nas. Czy to na przykład nie przyjemnie otrzymać za zasługi (także w gospodarce) nie tylko skromny medal, ale dziedziczny tytuł szlachecki? Możesz sobie nas na niego zasłużyć. Postanowiliśmy więc uczynić nasz kraj monarchią i zabezpieczyliśmy ją w naszej Konstytucji jako prawdziwe narodowe dobro. Jeśli więc nie lubisz tej formy rządów, to albo zmień swoją opinię o niej, albo ... poszukaj na sieci jakiejś republiki (znajdziesz!).

Państwo nasze jest liberalne - to znaczy, że stara się ono jak najmniej ingerować w życie swoich obywateli, zarówno prywatne, jak i ich działalność gospodarczą. Państwo robi tylko to, co musi zostać wykonane, aby ludzie mogli w nim żyć bezpiecznie (wojsko, policja, sądy), aby mieli możliwość rozwoju (system prawny, prawo gospodarcze, edukacja), wolność poglądów, sztuki, religii i równość szans we wszystkich dziedzinach życia. Taki sposób funkcjonowania państwa zapewnia (naszym zdaniem) najbardziej korzystne środowisko życia i działania każdego konkretnego człowieka.

Zapraszamy więc do nas: zostań wreszcie tym, kim zawsze już chciałeś być! Przyspiesz twoją karierę! Zostań mieszkańcem KRÓLESTWA SCHOLANDII!