Rejestr przyznanych odznaczeń

Znajdują się tu nazwiska żyjących mieszkańców, którzy w uznaniu swych zasług dla Królestwa zostali odznaczeni orderami królewskimi lub rządowymi.

Wielk Krzyż Św. Ulryka (I Klasa)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Dekret: 71/2006, Data nadania: 2006-11-06
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2009-12-13
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2009-12-13

Krzyż Komandorski Św. Ulryka (II Klasa)

Mateusz Walczak (MW3505)
Dekret: 74/2007, Data nadania: 2008-03-12
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Dekret: 74/2007, Data nadania: 2008-03-12

Krzyż Oficerski Św. Ulryka (III Klasa)

Jerzy Scholandzki (JM2959)
Dekret: 71/2007, Data nadania: 2007-10-18

Krzyż Kawalerski Św. Ulryka (IV Klasa)

Medal Królewski

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2009-12-13
Mateusz Walczak (MW3505)
Dekret: 102/2010, Data nadania: 2010-07-06
Za zasługi dla rozwoju scholandzkiej ligi piłkarskiej oraz za sukcesy z reprezentacją Scholandii na arenie międzynarodowej

Medal Rządowy

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2007-02-03
Pomoc przy realizacji gieldy, pomoc systemowa, wdrazanie zmian w systemie
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-02-03
Zaslugi na polu promocji, sukcesywne dzialanie na rzecz prowincji
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2007-02-03
Sukcesywne dzialanie na rzecz prowincji, organizowanie konkursow

Wielki Medal Prestiżu

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2007-07-03
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2008-12-15
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2009-09-28
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2013-09-18

Złoty Medal Prestiżu (I)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2007-07-02
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2008-07-23
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2008-12-15
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2012-11-08

Złoty Medal Prestiżu (II)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2007-03-08
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2008-01-25
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2008-07-14
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2010-02-18
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2013-12-31

Złoty Medal Prestiżu (III)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2007-01-03
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-10-21
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2008-02-19
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2009-11-08
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2012-09-02

Srebrny Medal Prestiżu (I)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-12-13
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-07-11
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2007-10-21
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2008-12-17
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2011-09-05

Srebrny Medal Prestiżu (II)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-10-30
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2006-11-07
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-02-28
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2007-06-06
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2010-06-04

Srebrny Medal Prestiżu (III)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-10-30
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2006-11-07
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-02-28
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2007-06-06
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2010-06-04

Brązowy Medal Prestiżu (I)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-10-01
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2006-10-18
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-02-19
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2007-04-05
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2009-12-17

Brązowy Medal Prestiżu (II)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-08-17
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2006-09-15
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2006-12-20
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2007-01-20
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2009-05-26

Brązowy Medal Prestiżu (III)

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Data nadania: 2006-07-22
Andy Sky (AS1712)
Data nadania: 2006-07-26
Jerzy Scholandzki (JM2959)
Data nadania: 2006-11-17
Mateusz Walczak (MW3505)
Data nadania: 2006-12-11
Tom Titan (TT1346)
Data nadania: 2007-03-19

Wielki Medal Zasłużonego dla Promocji

Złoty Medal Promocji

Medal Promocji

Mały Medalem Promocji

Filip Radgar Scholandzki (YY0054)
Dekret: z_promocji, Data nadania: 2011-09-02
z_promocji