Konta Państwowe

Ministerstwa
XX0001Ministerstwo Spraw Zagranicznych
XX0002Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
XX0003Ministerstwo Kultury
XX0004Ministerstwo ds. Finansów
XX0005Ministerstwo ds. Gospodarki
XX0006Ministerstwo ds. Promocji

Wojsko
XX0007Sztab Generalny
FX/W01Okreg Wojskowy Delty i Proftazji
FX/W02Okreg Wojskowy Bergii i Elfidy
FX/W03Okreg Wojskowy Arden i Inselii
FX/W04Okreg Wojskowy Darei i Scholii
FX/W05Okreg Wojskowy Dolii i Faerie

Prowincje i Miasta
XX0300Prowincja Delty i Proftazji
XX0305Prowincja Delty i Proftazji - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0301Alexiopolis
XX0306Alexiopolis - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0600Prowincja Arden o Inselii
XX0605Prowincja Arden o Inselii - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0601Internetia
XX0606Internetia - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0700Prowincja Dolii i Faerie
XX0705Prowincja Dolii i Faerie - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0701Kanikograd
XX0706Kanikograd - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0900Prowincja Darei i Scholii
XX0905Prowincja Darei i Scholii - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX0901Scholopolis
XX0906Scholopolis - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX1000Prowincja Bergii i Elfidy
XX1005Prowincja Bergii i Elfidy - Konto Bezpośredniej Dyspozycji
XX1001Elfidias
XX1006Elfidias - Konto Bezpośredniej Dyspozycji

Pozostałe Konta Państwowe
XX0008Fundusz Restrukturyzacyjny
XX0009Konto Podatkowe
XX0010Królewski Uniwersytet Scholandii
XX0011Biuro Patentowe
XX0012Parlament
XX0022Fundusz Zabytków Scholandzkich
XX2000Scholandzkie Centrum Informacji
XX3001Kancelaria Sądowa
XX9998Fundusz Pracy
XX9999Rejestr Parcel
XXXXXXSkarbiec
FX/S00Scholandzki Skład Surowców
FX/S01Szpital Państwowy