Rejestr Organizacji

NIP Nazwa Właściciel Siedziba Rodzaj działalności
OX/007 Bractwo3 Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/009 Muzeum Kultury Rycerskiej Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/011 MiniPress Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae [www] [mail]
OX/012 Aurea Dicta Filip Radgar Scholandzki Zbiór złotych myśli Scholandczyków [www] [mail]
OX/013 Złote Elfy Mateusz Walczak DE/AL/017 [www] [mail]
OX/014 Muzeum Scholandzkiej Parti Demokrat Mateusz Walczak [www] [mail]
OX/016 Fundusz OPM Skarb Państwa  
OX/017 Express Elfidzki Gazeta BiE  
OX/022 Towarzystwo Przyjaciół Dolii Kuba Pakulski [mail]
OX/023 Muzeum Królów Scholandii SCH/S/058  
OX/024 Fundusz Armina Frederika Filip Radgar Scholandzki [mail]
OX/025 Test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/026 Test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/027 Testowa organizacja Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/028 Test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/029 Test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/031 Test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/032 test Filip Radgar Scholandzki [www] [mail]
OX/051 Scholandzka Liga Sportów Motorowych Marcin Landecki von Salvepol DO/987 [mail]
OX/100 Scholandzki Związek Piłkarski Mateusz Walczak DO/998 [www] [mail]
OX/111 Fundacja Ulryka Jerzy Scholandzki Działalność kulturalna [mail]
OX/349 Test Filip Radgar Scholandzki Testowa działalność [www] [mail]
OX/350 Test Filip Radgar Scholandzki Testowa działalność [www] [mail]
OX/351 Test Filip Radgar Scholandzki Testowa działalność [www] [mail]
OX/352 Testowa Filip Radgar Scholandzki Testy [www] [mail]