Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Traktaty
Dekrety Królewskie
Ustawy
Rozporządzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Społecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnętrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieAktualne Archiwum Bramka
Sortuj według:
wszędzie
Data Autor Nazwa
13-07-2015 Filip Radgar Scholandzki Traktat o Unii
12-10-2014 Andy Sky Rozporządzenie określające szczegóły programu pomocy dla absolwentów Liceum oraz form promocji, zachęcającej do zdobycia matury.
20-05-2014 Filip Radgar Scholandzki Dekret z mocą ustawy o zmianie Ustawy o nabyciu i utracie obywatelstwa i prawa pobytu
20-05-2014 Filip Radgar Scholandzki Dekret z mocą ustawy o Forum
02-11-2013 Andy Sky Rozporządzenie o podziale kompetencji ministerstw
26-02-2013 Filip Radgar Scholandzki Traktat w sprawie ustanowienia Mikronacyjnego Forum Kartograficznego
26-02-2013 Filip Radgar Scholandzki Dekret z mocą ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie ustanowienia Mikronacyjnego Forum Kartograficznego
14-12-2012 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski o Królewskiej Nagrodzie Naukowej
14-12-2012 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski o utworzeniu Politechniki Scholandzkiej
28-11-2012 Jerzy Scholandzki Rozporządzenie o wynagrodzeniu osób zajmujących stanowiska państwowe
03-09-2012 Jerzy Scholandzki Rozporządzenie o przyznaniu kwoty startowej
16-07-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa budżetowa na miesiąc lipiec 2012 r.
27-06-2012 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie stanu wyjątkowego
03-06-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa budżetowa na miesiąc czerwiec 2012 r.
03-05-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa budżetowa na miesiąc maj 2012 r.
25-04-2012 Jerzy Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
13-04-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o tożsamości mieszkańca
22-02-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ordynacja Podatkowa
14-12-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
13-12-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
04-12-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
12-10-2011 Jason Bourne Ustawa o ratyfikacji traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Trizondalu
07-09-2011 Jerzy Scholandzki W sprawie cen i opłat za dostęp do licencji ubrań oraz rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru ubrań
05-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o korekcie dekretu o ogłoszeniu wyborów uzupełniających do Parlamentu Królestwa Scholandii
02-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów uzupełniających do Parlamentu Królestwa Scholandii
01-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Ordynacja Wyborcza
28-08-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o nadaniu tytułów i przyznaniu odznaczeń
30-07-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
04-07-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
25-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o opiece nad nowym mieszkańcem
22-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o wspieraniu kształcenia oraz stypendiach naukowych i studenckich
10-05-2011 Mateusz Walczak Ustawy budżetowa na miesiąc maj 2011 r.
17-04-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
17-04-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o nadaniu tytułu
22-03-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
21-03-2011 Michał Borkowski r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
15-03-2011 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o zrzeczeniu się tronu
20-09-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji.
04-08-2010 Filip Radgar Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
14-07-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
05-07-2010 Nadin Belli de Ustawa o przetargach publicznych.
19-04-2010 Piotr Abogard Scholandzki Umowa między Królestwem Scholandii i Organizacją Polskich Mikronacji
17-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o uchyleniu Traktatów o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nowalu, Królestwem Solardii i Konsulatem Tyrencji i Luminatu.
05-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Cywilny
02-04-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie uchylenia dekretu o głosie dodatkowym dla członków Rodziny Królewskiej.
24-03-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nadania odznaczenia państwowego.
19-03-2010 Alev van Dovski Ustawa o ustroju sądownictwa
04-03-2010 Alev van Dovski Ordynacja Podatkowa
01-03-2010 Filip Radgar Scholandzki Rozporządzenie o cenach minimalnych na terytorium Królewstwa Scholandii
29-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych.
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski o orderach i odznaczeniach państwowych
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie przysposobienia
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
03-11-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
19-10-2009 Agata vel Harpia Ustawa o punktach promocji
18-09-2009 Filip Radgar Scholandzki W sprawie cen i opłat za dostęp do licencji ubrań oraz rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru ubrań
17-09-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
17-09-2009 Agata vel Harpia Ustawa o wizualizacji ubioru
20-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o prestiżu społecznym
06-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
21-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie głosu dodatkowego dla Członków Rodziny Królewskiej
17-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
06-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie pozbawienia tytułu arystokratycznego
06-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie PRAWA O STOWARZYSZENIACH z dnia 12 stycznia 2004
01-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie pozbawienia tytułu szlacheckiego i arystokratycznego
01-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o prestiżu społecznym
31-05-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie Ustawy o wstąpieniu do Organizacji Polskich Mikronacji z dnia 15 lutego 2007
30-05-2009 Marcin Landecki von Salvepol Rozporządzenie o dokumentach Kodeksu rodzinnego
30-04-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
26-04-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o działach administracji rządowej
05-04-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
29-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatyc­znych z Piątą Rzeczpospolitą Polską
20-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu traktatu sojuszniczego z Królestwem Dreamlandu
06-03-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie przysposobienia
28-02-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie zasad sprawowania regencji
25-02-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o tytułach szlacheckich i arystokratycznych
21-02-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny Królestwa Scholandii
30-01-2009 Piotr Abogard Scholandzki Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Okoczią
30-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
01-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa administracyjna (tekst ujednolicony)
25-12-2008 Piotr Abogard Scholandzki Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Triumwiratem Erboki
14-12-2008 Piotr Abogard Scholandzki Dekret Nobilitacyjny
12-12-2008 Jerzy Scholandzki Rozporządzenie dotyczące wspierania nowych inwestycji.
30-11-2008 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o Świętach Narodowych
28-11-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o wykonywaniu mandatu posła
05-11-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o zrzeczeniu się tronu
05-11-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o usynowieniu
26-10-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki DEKRET O ODEBRANIU OBYWATELSTWA ELŻBIECIE ADONJU
20-10-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki DEKRET O HONOROWYM OBYWATELSTWIE I ODZNACZENIU
19-08-2008 Mateusz Walczak Ustawa o umiejscowieniu i budowie obiektów kultury użyteczności publicznej
11-06-2008 Marcin Pośpiech Kodeks rodzinny
10-06-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Państwem Kościelnym Rotria
03-06-2008 Marcin Pośpiech Ustawa o nabyciu i utracie obywatelstwa i prawa pobytu
30-05-2008 Marcin Pośpiech Ustawa o zasadach powoływania i funkcjonowania instytucji kulturalnych
27-05-2008 Marcin Pośpiech Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
16-05-2008 Marcin Pośpiech Ustawa o partiach politycznych
29-03-2008 Marcin Pośpiech Ustawa o uchyleniu niektórych traktatów
17-02-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o obronie kraju
16-02-2008 Mateusz Walczak O nadaniu Medalu Rządowego za zasługi
15-01-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Elderlandu
15-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporządzenie o organizacji Scholandzkiego Centrum Informacji.
02-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporządzenie o podsumowaniu działalności prefektów i burmistrzów.
22-11-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o odebraniu obywatelstwa
08-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Kodeks Karny Królestwa Scholandii
03-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o cenach minimalnych
28-10-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Mandragoratem Wandystanu
21-08-2007 Armin Frederik Dekret o Ustanowieniu Nastepstwa Tronu
07-05-2007 Armin Frederik Dekret w sprawie Nobilitacji
01-05-2007 Armin Frederik Dekret w sprawie awansów generalskich
15-04-2007 Monika Izdebska Decyzja KRS o uchyleniu rozporzadzenia
14-03-2007 Monika Izdebska Decyzja KRS o uchyleniu rozporządzenia
13-03-2007 Janusz Lis Rozporządzenie MPiPS w sprawie organizacji Scholandzkiego Centrum Informacji
27-02-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Sułtanatem Al Rajn
15-02-2007 Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae Ustawa o przystąpieniu do OPM
11-02-2007 Monika Izdebska Dekret nr. 8/2007 O Awansie Generalskim
03-02-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Rozporządzenie Premiera w sprawie nadania Medalu Rządowego za zasługi
22-01-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Decyzja KRS o uchyleniu rozporządzeń
08-01-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Decyzja KRS o uchyleniu rozporządzeń
06-12-2006 Ulryk Dariusz Scholandzki Uchylenie rozporządzeń przez KRS
21-07-2006 Andre van Starck Ustawa o zmianie treści poszczególnych ustaw
19-07-2006 Andre van Starck Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących stanowiska państwowe
14-07-2006 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Surmenią
09-07-2006 Andre van Starck Ustawa o Królewskim Rządzie Scholandii
21-05-2006 Artur Onacki Rozporządzenie Ministra Promocji odnośnie reklamy na państwowych stronach Królestwa Scholandii
05-05-2006 Andy Sky Rozporządzenie o wspieraniu zatrudnienia
31-03-2006 Kamil Magnus Rozporządzenie Ministra Informacji i Polityki Społecznej określające szczegóły programu pomocy dla absolwentów Liceum oraz form promocji, zachęcającej do zdobycia matury.
08-03-2006 Paweł Pawełczak Rozporządzenie Ministra Promocji Królewskiego Rządu Scholandii w sprawie Funduszu Promocyjnego
15-02-2006 Andre van Starck Decyzja KRS - W sprawie zniesienia rozporządzeń
14-02-2006 Andre van Starck Ustawa o sposobach i środkach promocji
30-01-2006 Monika Izdebska Rozporządzenie zmieniające wysokość premii finansowej za awans na wyższy stopień wojskowy
29-01-2006 Janusz Lis O muzeach i galeriach domowych
26-01-2006 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach ochrony praw autorskich obywateli Królestwa Scholandii
08-01-2006 Paul Yolk Rozporządzenie o zasadach i okolicznościach stosowania symboli Królestwa Scholandii w jednostkach Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii
25-12-2005 Andy Sky Ustawa o obywatelach obcych państw
17-12-2005 Aleksander Wittle Ustawa o prokuraturze
10-12-2005 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznym z Cesarstwem Austro-Węgier
23-11-2005 Piotr Polus Rozporządzenie odnośnie reklamy zewnętrznej na stronach głównych Scholandii i wspólpracy międzyserwisowej.
01-11-2005 Paul Yolk Rozporządzenie o utworzeniu okręgów wojskowych oraz określeniu ich terytorialnego działania.
21-10-2005 Paul Yolk Rozporządzenie dotyczące zawierania ślubów cywilnych
30-08-2005 Andrzej von Nuerenberg Dekret uprawomacniający
24-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach i środkach ochrony stron publicznych Królestwa Scholandii
19-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach funkcjonowania Scholandzkiej Sluzby Bezpieczenstwa
07-08-2005 Andrzej von Nuerenberg Dekret o Stopniach wojskowych Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii
25-07-2005 Andrzej von Nuerenberg TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Księstwem Solardii
04-06-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o zasadach i instrumentach kontroli wydatków rządowych
15-04-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o regulacji działalnosci Centralnego Banku Scholandii oraz banków komercyjnych
29-03-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o Zamówieniach Publicznych
14-03-2005 Jerzy Gołowanow O regulacji kwestii uzyskiwania pobytu na terenie Królestwa Scholandii i obywatelstwa Królestwa Scholandii
16-01-2005 Janusz Lis Ustawa o godle, barwach i hymnie Królestwa Scholandii
23-12-2004 Armin Frederik Traktat w sprawie Wspólnej Mapy Polskich Mikronacji z dnia 23 grudnia 2004 roku
13-12-2004 Konrad von Staufen DOKTRYNA POLITYKI ZAGRANICZNEJ KRÓLESTWA SCHOLANDII
27-11-2004 Konrad von Staufen Rozporządzenie o przedstawicielach dyplomatycznych Królestwa Scholandii
02-11-2004 Armin Frederik TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Natanii
12-10-2004 Janusz Lis Ustawa o zasadach powoływania i funkcjonowania instytucji edukacyjnych
12-01-2004 Janusz Lis PRAWO O STOWARZYSZENIACH
31-12-2003 Jerzy Gołowanow O herbach szlachty scholandzkiej
19-11-2003 Janusz Lis Kodeks Cywilny
05-11-2003 Janusz Lis Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
03-11-2003 Sergiej Kanikov UMOWA LOTNICZA POMIĘDZY KSIĘSTWEM SARMACJI A KRÓLESTWEM SCHOLANDII
01-09-2003 Sergiej Kanikov Umowa lotnica, żedzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Scholandii.
16-06-2003 Armin Frederik Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Księstwem Brugii
15-02-2003 Armin Frederik Traktat o współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii
29-11-2002 Armin Frederik Umowa międzynarodowa między Królestwem Dreamlandu i Królestwem Scholandii.
21-11-2002 Armin Frederik Umowa międzynarodowa między Księstwem Sarmacji i Królestwem Scholandii.
03-11-2002 Wiktor Koliński Rozporządzenie dotyczące handlu ziemią w Królestwie Scholandii
21-10-2002 Armin Frederik Ustawa o obrocie pieniężnym i środkach płatniczych Królestwa Scholandii
04-10-2002 Armin Frederik Dekret o utworzeniu Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua